Hjälpmedel för vardag och arbete

Servicehund

Hjälpmedel för vardag och arbete

Det finns många olika hjälpmedel som kan underlätta vardagen, arbete och studier för dig som lever med en funktionsnedsättning. Prata med en medarbetare på vårdcentralen, rehabilitering eller regional habiliteringsverksamhet om du har behov av ett eller flera hjälpmedel. 

Det är bara viss personal som kan skriva ut hjälpmedel, exempelvis arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare eller sjuksköterska. Läs mer om förskrivning av hjälpmedel och dess villkor på 1177.se.

Hjälpmedel för en fungerande vardag

Du som lever med en funktionsnedsättning kan ha behov av hjälpmedel som gör det lättare att få vardagen att fungera. Det kan exempelvis vara hjälpmedel som underlättar att förflytta sig, klä på sig, duscha, gå på toaletten, äta och dricka eller hantera dörrar och fönster. Det är en förskrivare som utreder dina behov och besluter om hjälpmedel. Du kan läsa mer om hjälpmedel i hemmet på 1177.se.

Ortopedtekniska hjälpmedel

Ortopedtekniska center tar emot personer som är i behov av proteser, ortoser, sitthjälpmedel och ortopediska skor eller inlägg. Remiss kan du få från exempelvis en ortoped, fysioterapeut och ortopedingenjör. Ibland kan du boka en tid på ett ortopedtekniskt center utan remiss. Eftersom regionerna slutar avtal med företagen kan det variera vilka ortopedtekniska centrar som finns i din region. Läs mer på Funktionshinderguiden.

Inkontinenshjälpmedel

Att leva med en funktionsnedsättning kan ibland innebära att tömning av blåsa och tarmarna inte fungerar som förut. Då kan du ha behov av inkontinensmedel som exempelvis vårdcentralen kan skriva ut till dig. Det kan variera vilka inkontinensprodukter som kan skrivas ut till dig, beroende på i vilken region du bor. Det kan också finnas en skillnad om det är regionen eller kommunen som skriver ut hjälpmedlet. Viss vårdpersonal kan även skriva ut badkläder med inkontinensskydd. Läs mer på 1177.se

Ledar- och assistanshundar

Ledar- och assistanshundar kan hjälpa dig som lever med en funktionsnedsättning eller sjukdom. Det är hundar som är specialutbildade för att hjälpa till i olika situationer. När de arbetar får de ofta följa dig in på ställen där hundar annars inte är tillåtna. En servicehund kan vara ett stöd hemma eller i offentlig miljö om du har svårt att röra på dig. Mer information på 1177.se.

Hjälpmedel för arbete

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan ge stöd om du har en funktionsnedsättning som påverkar din arbetsförmåga.

Arbetsförmedlingen kan ge dig och din arbetsgivare bidrag till hjälpmedel eller anpassning av arbetsplatsen så att du kan utföra ditt jobb. Läs mer om Arbetsförmedlingens stöd.

Du som har en funktionsnedsättning som gör att du behöver speciella hjälpmedel för att kunna arbeta kan få stöd av Försäkringskassan. Bidraget kan ges till dig eller din arbetsgivare. Om det är oklart vilket hjälpmedel du behöver kan du också få bidrag från Försäkringskassan för en expertutredning. Här hittar du mer information Försäkringskassans bidrag för arbetshjälpmedel.

Kontakta oss!