Det vill forskningsprojektet Arbetsliv under Covid-19 pandemin – lärande, erfarenheter, designmöjligheter och framtida arbetsliv för personer med funktionsnedsättningar veta. Detta för att undersöka hur erfarenheterna från Covid-19 pandemin kan bidra till att förbättra förutsättningarna för personer med olika former av funktionsnedsättningar att delta i arbetslivet.

Därför söker projektet nu personer med funktionsnedsättningar som vill vara med i undersökningen.

Man kommer att undersöka både kortsiktiga och långsiktiga effekter och konsekvenser för personer med funktionsnedsättningar av att arbeta hemifrån och i digitala miljöer samt vilka nya betydelser av social delaktighet och villkor för delaktighet som detta innebär.

Projektet drivs av Göteborgs universitet, Malmö universitet och forskningsinstitutet RISE. Forskningen har stöd från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) och pågår under 2022-24.

Läs mer om projektet här:

Om du vill delta i projektet anmäl ditt intresse till projektledaren Jörgen Lundälv, jorgen.lundalv@socwork.gu.se senast den 1 oktober 2022.

 

Förbundet Bild Inbjudningstext för att rekrytera deltagare_Sida_1