På torsdagen den 9 februari, kl. 17.00, arrangerar vi webbinariet "Att åldras med ryggmärgsskada". Föreläsaren är Sophie Jörgensen som är en bland forskare bakom långtidsstudien SASCIS, the Swedish Aging with Spinal Cord Injury Study.

Studien startades för drygt tio år sedan vid Lunds universitet och Sektionen rehabiliteringsmedicin vid Skånes universitetssjukhus. Forskningen i SASCIS handlar om att öka kunskaperna om livssituationen för äldre som har levt länge med sin ryggmärgsskada och hur deras situation förändras över tid. Nu öppnar vi webbinariet för alla intresserade!

Föreläsningen pågår från kl. 17.00 till 17.30. Efter det finns tid för frågor.

Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till astrid.kallstrom@rtp.se. Länken till webbinariet mejlas ut någon dag före den 9 februari. 

Föreläsningen kommer att filmas. 

Äldre person i rullstol på en sommaräng