I Folksams rapport och konsumentguide ”Hur säker är bilen?” listas de krocksäkraste bilarna 2021.
På topplistan finns flera modeller från Volvo och en vardera från Toyota och Mercedes. Folksams
rapport visar också att skillnaden i säkerhet är oerhört stor mellan de säkraste och minst säkra
bilmodellerna och att risken att skadas allvarligt eller avlida vid en trafikolycka minskat drastiskt
sedan 80-talet.

Rapporten ”Hur säker är bilen” bygger på analyser av 184 000 trafikolyckor som Folksam gått igenom
där 55 bilmodeller av 383 fick högsta resultat vad gäller krocksäkerhet, men endast sju av dessa lever
upp till kraven för Folksams utmärkelse ”Bra val” då de också har ett effektivt whiplashskydd,
antisladd och autobroms som standard.

Läs mer och se Folksams lista:

 

Förbundet Bilar
Förbundet Bilar