Det medicinska diagnossystemet ICD definierar i sin elfte version flera former av långvarig smärta. Det kan underlätta för behandlare att ställa rätt diagnos och att erbjuda patienter med långvarig smärta en bättre vård och rehabilitering.

Skrivbord med en person som skriver och ett stetoskop som ligger på några häften

Långvarig smärta 

I ICD-11 definieras långvarig smärta generellt som bestående eller återkommande smärta längre än 3 månader. Under denna övergripande diagnos finns numera sju undergrupper av smärtdiagnoser. Sex av dessa undergrupper räknas som smärttillstånd till följd av en underliggande sjukdom, exempelvis smärta på grund av cancer. I undergruppen långvarig primär smärta är själva smärtan sjukdomen. 

Den nya klassificeringen av långvarig smärta är ett tydligt uttryck för ett förändrat synsätt på smärttilstånd och kan underlätta för behandlare att ställa en mer precis diagnos och i förlängning att kunna erbjuda patienter med långvarig smärta en bättre vård och rehabilitering.

Läs mer om ICD 11 och långvarig smärta i Läkartidningen