Idag kom det efterlängtade beslutet från Socialstyrelsen om att resttillstånd efter polio ska bli nationellt högspecialiserad vård och bedrivas vid tre enheter. Personskadeförbundet RTP har länge slagit larm om att kunskapen om polio och postpolio inom primärvården är låg och på många håll i landet obefintlig. Många som lever med sviter efter polio har därmed lämnats utan vård och rehabilitering. Ett av de förslag till förbättring vi lagt fram har just varit att resttillstånd efter polio ska bli nationellt högspecialiserad vård. Nu ser vi äntligen resultat av vårt påverkansarbete och förhoppningen är nu att personer som lever med resttillstånd efter polio nu ska få tillgång till den bästa vården, oavsett var i landet de bor.

Förbundet har arbetat med denna fråga under lång tid. I våras skrev förbundet ett remissvar till Socialstyrelsen angående deras förslag om att resttillstånd efter polio ska bli nationellt högspecialiserad vård. Vi medverkade också aktivt i framtagandet av underlaget till remissen och har haft en representant i Socialstyrelsens sakkunnighetsgrupp. I flera debattartiklar de senaste åren har vi också lyft vikten av att resttillstånd efter polio och post-poliosyndrom ska behandlas inom specialistvården.

I sitt beslut skriver Socialstyrelsen att en koncentration av aktuell vård till tre enheter ökar förutsättningarna för att upprätthålla kvaliteten, patientsäkerheten och kunskaps­utvecklingen samtidigt som ett effektivt användande av hälso- och sjukvårdens resurser kan uppnås.

Läs Socialstyrelsens beslut:

 

Surgeon, surgical doctor, anesthetist or anesthesiologist holding patient’s hand for health care trust and support in professional ER surgical operation, medical anesthetic safety, healthcare concept