Information och källkritik: Sålla rätt i bruset

I samband med allvarliga händelser och kriser är det särskilt viktigt att vara källkritisk och fråga sig vem som står bakom en viss information. Felaktig och vilseledande information är ofta ett försök att påverka våra värderingar och hur vi agerar. Med rätt kunskap kan du skydda dig själv och andra och bidra till att vi tillsammans kan minska krisens påverkan på våra liv.

Du som vill veta mer om hur du bedömer om informationen kommer från en säker källa kan gå in på följande länksamling som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har sammanställt.

Krisinformation. Svenska

https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/om-krisen-kommer/kallkritik

https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/om-krisen-kommer/om-sociala-medier-i-handelser-och-kriser

Länsstyrelsen Skåne. Arabiska

https://www.youtube.com/watch?v=S_6OhiJbH5k&list=PLu3xglm33PF6_x6knTDggeKpgbTJC_O5I&index=7&t=0s

Länsstyrelsen Skåne. Turkiska

https://www.youtube.com/watch?v=um0r_-sLn4g&list=PLu3xglm33PF4P1NoINOSzjuzpVu1e-tIW&index=7&t=0s

Länsstyrelsen Skåne. Thai

https://www.youtube.com/watch?v=nV-rcs3m_9c&list=PLu3xglm33PF7GdjS42XZiDfIsCC2vXs8H&index=4&t=0s

Länsstyrelsen Skåne. Bosniska/Kroatiska/Serbiska

https://www.youtube.com/watch?v=sJ9c26sFtjk&list=PLu3xglm33PF78eWnGbXAx05koeUWlQ9O2&index=7&t=0s

Länsstyrelsen Skåne. Pashto
https://www.youtube.com/watch?v=ss88MaIdoxs&list=PLu3xglm33PF63O7SOU89YMKFh38yp_pfo&index=8&t=0s

Länsstyrelsen Skåne. Somaliska

https://www.youtube.com/watch?v=8EIWcX8AE5w&list=PLu3xglm33PF7BUp7rcXisjUz5WvPnOX6r&index=5&t=0s

 

Åter till menyn ”Information om covid-19”