Informera dig om coronaviruset och ha koll på källan

I samband med allvarliga händelser och kriser är det särskilt viktigt att vara källkritisk och fråga sig vem som står bakom en viss information. Felaktig och vilseledande information är ofta ett försök att påverka våra värderingar och hur vi agerar. Med rätt kunskap kan du skydda dig själv och andra och bidra till att vi tillsammans kan minska händelsernas påverkan på våra liv.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sammanställt en lista över källor med tillförlitlig information om coronaviruset (covid- 19).

Folkhälsomyndigheten. Allmänna råd i affischform.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/a/allmanna-rad-for-allmanheten-en-sammanfattning/

1177 Vårdguiden. Hur tar jag hand om mig/någon som är sjuk på bästa sätt?

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/vad-kan-jag-gora-sjalv/

1177 Vårdguiden. Hur kan jag undvika att bli smittad – hur bör man tänka hemma om någon är sjuk?

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/sa-minskar-du-risken-att-bli-sjuk/

Specialpedagogiska skolmyndigheten. Information om covid-19 med bildstöd på olika språk.

www.pictogram.se

Transkulturellt centrum. Ställ frågor på olika språk om covid-19.

https://www.transkulturelltcentrum.se/kunskapsstod/telefonlinje-om-corona-for-personer-med-migrationsbakgrund/

Ring Folkhälsomyndigheten på 08-123 680 00 om du vill ha information om coronaviruset på arabiska, somaliska, persiska, tigrinja/amarinja eller ryska.

 

Du som vill veta mer om källkritik hittar här MSB:s länksamling med information på olika språk:

Krisinformation. Svenska

https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/om-krisen-kommer/kallkritik

https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/om-krisen-kommer/om-sociala-medier-i-handelser-och-kriser

Länsstyrelsen Skåne. Arabiska

https://www.youtube.com/watch?v=S_6OhiJbH5k&list=PLu3xglm33PF6_x6knTDggeKpgbTJC_O5I&index=7&t=0s

Länsstyrelsen Skåne. Turkiska

https://www.youtube.com/watch?v=um0r_-sLn4g&list=PLu3xglm33PF4P1NoINOSzjuzpVu1e-tIW&index=7&t=0s

Länsstyrelsen Skåne. Thai

https://www.youtube.com/watch?v=nV-rcs3m_9c&list=PLu3xglm33PF7GdjS42XZiDfIsCC2vXs8H&index=4&t=0s

Länsstyrelsen Skåne. Bosniska/Kroatiska/Serbiska

https://www.youtube.com/watch?v=sJ9c26sFtjk&list=PLu3xglm33PF78eWnGbXAx05koeUWlQ9O2&index=7&t=0s

Länsstyrelsen Skåne. Pashto
https://www.youtube.com/watch?v=ss88MaIdoxs&list=PLu3xglm33PF63O7SOU89YMKFh38yp_pfo&index=8&t=0s

Länsstyrelsen Skåne. Somaliska

https://www.youtube.com/watch?v=8EIWcX8AE5w&list=PLu3xglm33PF7BUp7rcXisjUz5WvPnOX6r&index=5&t=0s