Aktiviteter

Välkommen till våra årsmöten lördagen den 6 mars kl 11.00. Vi öppnar upp kansliet för de som inte har möjlighet att delta digitalt, max 8 personer då vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att vi ska kunna hur många som kommer, så anmäl dig senast den 1 mars på tel 070-6556470, eller via mejl: karlstad@rtp.se

Vid frågor kontakta kansliet 070-6556470, Anki Hörnlund

Sköt om er och tvätta händerna