Idag kom det positiva beskedet om att Personskadeförbundet RTP tillsammans med Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och Afasiförbundet får stöd för projektet Nationellt kompetenscenter för förvärvad hjärnskada. Projektet är en utveckling av Modellprojektet som vi tillsammans med Hjärnkraft drev för några år sedan och som handlade om hur situationen för personer med traumatisk hjärnskada kan förbättras. Utifrån Modellprojektet identifierade vi då tre förslag på huvudåtgärder för att förbättra situationen. Ett av förslagen var bygga upp ett Nationellt kompetenscenter för förvärvad hjärnskada. Nu kan det bli verklighet!

Projektet ska tillsammans med flera aktörer bygga upp ett nationellt kompetenscenter för förvärvad hjärnskada. Centret ska i huvudsak drivas som en digital plattform. Relevant kunskap kommer att samlas om förvärvad hjärnskada och dess konsekvenser, om målgruppens behov och rättigheter, metoder, vårdprogram och riktlinjer samt vägledningar som utvecklas nationellt och regionalt. Projektet får stöd med drygt 8,7 miljoner kronor från Arvsfonden.

Läs pressmeddelande från Arvsfonden:

Förbundet Kompetenscentrum hjärnskada
Förbundet Kompetenscentrum hjärnskada