RTPs forskningsstöd främjar ny kunskap

Från och med våren 2020 presenterar vi här resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt som har fått ekonomiskt stöd av oss. Under åren har många spännande projekt avslutats och vi vill det som studierna kommit fram till göra tillgängligt för alla intresserade.

Äldre material bearbetas nu och nya rapporter om avslutade projekt kommer löpande in. Vårt mål är att bygga upp en kunskapsbank som vi med jämna mellanrum kan fylla på. Materialet vi lägger ut kan vara artiklar, filmer eller podcasts.

Monika Löfgren: Träning med virtual reality för patienter med långvarig nacksmärta. En utvärdering av patientnytta och genomförbarhet inom ramen för multimodal rehabilitering – ett pilotprojekt (2018).
Se en miniföreläsning om projektet där Monika Löfgren berättar hur träningen i virtuell miljö kan hjälpa att minska långvariga symtom efter en nackskada.

Kerstin Wahman: Energiomsättning och fysisk aktivitet vid ryggmärgsskada (2017).