Samhällets stöd och service

1177 Vårdguiden – övergripande information fakta, råd, regler, rättigheter och hitta vård. På webbplatsen 1177.se, samlas kunskap och tjänster inom hälsa och vård från alla Sveriges landsting och regioner. Det går att läsa om sjukdomar, behandlingar, regler och rättigheter eller ställa en anonym fråga och få ett personligt svar. Det går att hitta och jämföra vårdmottagningar och använda e-tjänster för att kontakta vården. Hemsidan 1177.se anpassas automatiskt beroende på var du bor och du kan därför få nyheter, information och länkar till de e-tjänster som är aktuella i det egna landstinget eller regionen. Du kan också välja ett annat landsting och ta del av deras utbud.
Läs mer: 1177.se

1177 Vårdguiden – information rörande sökordet hjälpmedel.
Läs mer: 1177.se/Hjälpmedel

Funktonshindersguiden – En webbplats som ger information om stöd och service till personer med funktionsnedsättning.
Läs mer: Funktionshindersguiden

Vårdhandboken – Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. Vårdhandboken underlättar det dagliga vårdarbetet, ökar kvaliteten och ger effektivare vårdprocesser.
Läs mer: vardhandboken.se

Tips- och idébasen – Tips- och idédatabasens syfte är att upplysa om smarta tips, idéer och hjälpmedel som kan vara till hjälp för personer med multipla extremitetsskador, d.v.s. personer med reduktionsmissbildningar eller förvärvade amputationer på mer än en extremitet.
Läs mer: Tipbase.org

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av mänskliga rättigheter.
Läs mer: Myndigheten för delaktighet

Funktionsrätt Sverige – en samlad aktör! Den 18 maj 2017 bytte Handikappförbundet namn till Funktionsrätt Sverige.  Allt de gör syftar till att förbättra villkoren för människor med funktionsnedsättning. I dialogen med beslutsfattare, massmedia och andra samhällsaktörer är vi en samlad röst för våra medlemsförbund där Personskadeförbundet RTP är ett av dem.
Läs mer: funktionsratt.se

Bostadsanpassning här hittar du din kommuns information om bostadsanpassningsbidrag.
Läs mer: bostadscenter.se

Färdtjänst är en transportservice som man kan få tillgång till om man har en långvarig funktionsnedsättning som gör att man har svårt att resa med allmänna kommunikationsmedel.
Läs mer: 1177.se

Mobilitetscenter – Mobilitetscenter i Göteborg är en verksamhet med unika resurser och stor kompetens i frågor om bilkörning och funktionsnedsättning – bilanpassning, körkortsmedicinska utredningar, trafiksäkerhet och mobilitet.
Läs mer: mobilitetscenter.se

Sjukresor – Du kan få ersättning för de kostnader du har haft för resor till och från exempelvis en vårdcentral, tandläkare eller ett sjukhus på grund av sjukdom eller förlossning.
Läs mer: 1177.se

Hemtjänst – Den som på grund av sin funktionsnedsättning behöver praktisk hjälp i bostaden kan ansöka om hemhjälp. En individuell prövning av behovet görs.
Läs mer: Socialstyrelsen.se

Försäkringskassan – Information om assistansersättning, handikappersättning, bilstöd, högriskskydd, arbetshjälpmedel, aktivitetsersättning, sjukersättning, bostadstillägg och tandvård.
Läs mer: forsakringskassan.se

Funktionsrättsguiden – Hur du ansöker och överklagar
Här hittar du information om vad du ska tänka på när du kontaktar myndigheter, ansöker om förmåner och stöd och överklagar beslut. Vi berättar också om vilka möjligheter du har att få rättshjälp. Funktionsrättsguiden