Modellprojektet

Personskadeförbundet RTP och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft har blivit beviljade medel för ett treårigt projekt som syftar till att personer med traumatisk hjärnskada ska få tillgång till långsiktig, individanpassad rehabilitering, stöd och service som förbättrar möjligheterna till god livskvalitet, arbete/sysselsättning, delta i samhällslivet och att kunna leva som andra medborgare.

Bakgrunden till projektet är de två kartläggningar som genomfördes av Socialstyrelsen respektive Personskadeförbundet RTP och Hjärnkraft 2012/13 som visade på allvarliga brister inom hjärnskaderehabiliteringen. Målet med projektet är att ta fram modeller för livslång, individanpassad rehabilitering, stöd och service för personer med traumatisk hjärnskada inom åtta olika samhällsområden samt uppnå konsensus kring modellerna.

Projektet startad under våren 2015. Nedan hittar du en länk till Modellprojektets hemsida:

http://www.levamedtraumatiskhjarnskada.se/