Om Kunskapsnätet

Personskadeförbundet RTP har hösten 2015 startat projektet Kunskapsnätet. Projektet syftar till att bygga upp ett deltagarstyrt digitalt nätverk för frågor som berör personer med funktionsnedsättningar.Kunskapsnätet ska förena det traditionella föreningslivet med det nya. Ett nytt sätt att engagera sig, dela sin kunskap och utbyta erfarenheter tillsammans med anda. Projektet syftar till att bygga upp ett deltagarstyrt digitalt forum där personer kan dela, skapa och utveckla kunskap och erfarenheter i frågor som berör människor med funktionsnedsättningar.

När Kunskapsnätet är uppbyggt kan man dela, skapa och utveckla kunskap och erfarenheter i frågor som berör människor med funktionsnedsättningar via nätverket. Genom Kunskapsnätet kommer vi att öka och utveckla informations- och kommunikationsflödet inom och utanför vår organisation. Kunskapsnätet ska också stötta kontaktpersoner och lokalföreningar i Personskadeförbundet RTP och bidra till ett mer framgångsrikt påverkansarbete.

I takt med att projektet har utvecklats har också förutsättningarna för projektet Kunskapsnätet förändrats. Bland annat på grund av en förändrad omvärld där. IT-utvecklingen har ändrat förutsättningarna och vi ser ett oroväckande näthat och hot som riktas mot enskilda individer. Med hänsyn till användarnas säkerhet ser vi därmed ett behov av att göra ett omtag vad gäller projektet Kunskapsnätet. Vi ser också ett behov av att uppdatera projektet utifrån den senaste tekniken. Därför kommer strukturerna i projektet att förändras under kommande verksamhetsperiod.