Länkar hjärnskada

Hjärnfonden – Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd, som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar 

Psykologiguiden – symptom och fakta om hjärnskador

Modell Projektet – Modeller för livslång, individanpassad rehabilitering, stöd och service för personer med traumatisk hjärnskada

Hjärna Tilsammans – En mötesplats för bästa möjliga stöd och rehabilitering för personer med förvärvad hjärnskada, som följd av exempelvis stroke eller olycka

FunktionshindersguidenEn webbplats som ger information om stöd och service till personer med funktionsnedsättning

NIKOLANikola är ett nationellt nätverk består av representanter från olika yrkesområden med anknytning till blås- och tarmdysfunktion

SinobaSinoba är en oberoende webb-baserad intresseförening för urininkontinens och blåsproblem

Kateterfakta.nuen patientsajt om kateterbehandlingar