Länkar Ryggmärgsskada

Ryggmärgsskadecentrum Göteborg

Ryggmärgsskadecentrum Göteborg är ett utbildningscentrum för ryggmärgsskador. Det är ett kunskapscentrum som utvecklar och sprider kunskap om ryggmärgsskador.  

Ryggmargsskada.se – allt du behöver veta om ryggmärgsskador

Stiftelsen Spinalis har fått anslag från Arvsfonden för att skapa en webbportal med samlad information kring ryggmärgsskador. Förutom medicinsk och praktisk information ska webbportalen verka för bättre mötesplatser och erbjuda utbildningar.

Spinalistips – tips av och för personer med ryggmärgsskada

Här hittar du just nu 1373 tips om hjälpmedel, specialanpassningar och egna lösningar från 122 personer som har en ryggmärgsskada. Tipsen är kommenterade av användarna själva.

Mamma pappa lam -på denna webbsida  finns matnyttig information för dig som är eller vill bli förälder och lever med ett funktionshinder.

Funktionshindersguiden – Stockholms läns landsting. En webbplats som ger information om stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Här finns även information som berör personer som bor i övriga delar av landet.

NIKOLA – Nikola är ett nationellt nätverk består av representanter från olika yrkesområden med anknytning till blås- och tarmdysfunktion

Kateterfakta.nu – en patientsajt om kateterbehandlingar