Länkar Ryggmärgsskada

Ryggmärgsskadecentrum Göteborg

Ryggmärgsskadecentrum Göteborg är ett utbildningscentrum för ryggmärgsskador. Målet är att genom kunskapsförmedling och utveckling bidra till en ökad autonomi för personer som lever med en ryggmärgsskada (RMS). 

Ryggmärgsskada.se – allt du behöver veta om ryggmärgsskador

Stiftelsen Spinalis har fått anslag från Arvsfonden för att skapa en webbportal med samlad information kring ryggmärgsskador. Förutom medicinsk och praktisk information ska webbportalen verka för bättre mötesplatser och erbjuda utbildningar.

Spinalistips – tips av och för personer med ryggmärgsskada

Här hittar du just nu 1373 tips om hjälpmedel, specialanpassningar och egna lösningar från 122 personer som har en ryggmärgsskada. Tipsen är kommenterade av användarna själva.

Funktionshindersguiden – En webbplats som ger information om stöd och service till personer med funktionsnedsättning

NIKOLA – Nikola är ett nationellt nätverk består av representanter från olika yrkesområden med anknytning till blås- och tarmdysfunktion

Sinoba – är en oberoende webb-baserad intresseförening för urininkontinens och blåsproblem

Kateterfakta.nu – en patientsajt om kateterbehandlingar