Leva med en amputation

Person som cyklar med protes

Ny livssituation efter en amputation

Att förlora en kroppsdel innebär ofta en stor omställning och ibland känns det att livet inte är sig likt. Det är många frågor du kan ställas inför i din nya situation: Kommer jag att klara vardagen, kan jag köra bil igen och arbeta som förut?

Då är det en bra idé att prata med någon om det du känner och funderar över. Du kan alltid höra av dig till oss om du har frågor eller vill ha ett samtal, exempelvis med någon som har liknande erfarenheter. Under flera år har vi byggt upp ett nätverk med förebildscoacher. Där ingår personer som själva lever med en amputation och har hittat sin väg till en fungerande vardag och ett aktivt liv. Information om våra förebildscoacher hittar du här.

Man med amputerad ben som tar på sin protes

Vård och rehab

Det är bra om du kan få behandling av ett team med särskild kompetens inom amputationer, sårläkning, rehabilitering och benproteser. Ett sådant team kan bestå av en fysioterapeut, ortopedingenjör, ortoped med ansvar för patientens eftervård samt kurator eller psykolog.

Ortoped, ortopedingenjör och fysioterapeut med särskild kompetens gör en gemensam bedömning om förskrivning av en protes. Men för vissa personer som är benamputerade kan det kännas bättre att använda andra hjälpmedel än en protes.

Om du får en planerad amputation

Du som ska genomgå en planerad amputation kommer före ingreppet att bli undersökt på sjukhuset. Vanliga undersökningar före en operation är blodanalys, lungröntgen och kontroller av hjärtat och blodcirkulationen. Dessutom kommer du att träffa de ansvariga läkarna som informerar dig om vad som händer under operationen och den första tiden efter amputationen.

Vid dina besök på sjukhuset har du möjlighet att fråga om allt som du tycker är viktigt. Förbered dig gärna genom att skriva ner frågor du vill ställa till läkarna så att du inte glömmer något. Tveka inte att ställa följdfrågor om det är något du inte förstår. Hör gärna av dig till oss med dina frågor och funderingar.

Efter amputationen

Efter amputationen och den första vården på sjukhuset är det viktigt att du får den rehabilitering du behöver. Rehabiliteringen börjar ofta på sjukhuset och kan fortsätta på en rehabiliteringsklinik eller geriatrisk klinik. Under den tiden behöver du få möjlighet att träna hur du ska använda silikonhylsan (som också kallas för silikonliner).

Att tidigt lära sig hantera silikonhylsan är en bra förberedelse för protesförsörjningen och senare träning med protesen. På 1177.se kan du se en film som visar hur du drar silikonhylsan över stumpen. Genom att använda hylsan kan stumpen snabbare ”mogna”, det vill säga ta form.

Vårdpersonalen ska tillsammans med dig skriva en rehabiliteringsplan med tydliga mål så att din rehabilitering kan bli så optimal som möjligt. Planen ska regelbundet följas upp och eventuellt justeras för att motsvara dina individuella behov.

Lära sig gå med protes

Det är vanligt att undra över när och hur du kan komma igång med att använda en protes. Beroende på amputationen, ålder, hälsa och rörlighet kan det ta olika lång tid innan du kan börja med utprovning av proteser.

De allra flesta får protesen att fungera efter några månader men ibland kan det ta längre tid. Det är bra om en första kontakt med ortopedingenjören kan ske medan du fortfarande behandlas på sjukhuset. En god eftervård, protesförsörjning samt tillgång till gåskolor är saker som kan påverka hur snabbt du kan återhämta dig.

Person med amputerat ben lär sig att gå på en mottagning

Gåskola

Gåskolan är en verksamhet inom rehabiliteringen där du som har en benamputation kan träna att gå. Det kan du göra självständigt eller i grupp. Att träffa andra som nyligen blivit amputerade kan vara ett bra tillfälle att ge varandra stöd och tips samt att utbyta erfarenheter.

Oftast får du en remiss till gåskolan i din region men det är också möjligt att söka sig till en gåskola på egen hand. Hur länge träningen ska pågå varierar från person till person. Ibland kan grupper som tränat tillsammans även efter avslutad protesträning träffas på gåskolan för att försätta vara aktiv tillsammans.

På gåskolan kan du dessutom få information om annat stöd som du kan ha behov av, exempelvis att träffa en av våra förebildscoacher. Gåskolan kan även ofta guida dig vidare om du behöver komma i kontakt med en smärtmottagning eller psykolog, eller ge tips på idrottsaktiviteter.

Att köra bil

Många som lever med en amputation börjar efter en tid att köra bil, i regel med automatväxellåda och vid behov med flyttad reglage till det kvarvarande benet. För vissa kan handgas vara en bättre lösning. Det finns inga lagliga restriktioner när det handlar om att köra bil igen efter en amputation. Här kan du läsa om bilstöd för vuxna som består av olika bidrag för att köpa eller anpassa ett fordon.

Mer om livet efter en amputation

Här kan du läsa om vår förebildscoach-verksamhet, egenvård och mycket mer. Som medlem kan du få tillgång till mer fakta och vägledning. Är du inte medlem?

Bli medlem

Fantomsmärta

Fantomsmärta är vanlig efter en amputation, den kan kännas brännande, huggande eller stickande. Det är viktigt att bli erbjuden en god smärtlindring. Du kan läsa mer om fantomsmärta här.

Egenvård efter amputation

Du kan göra mycket själv för att må så bra som möjligt efter en amputation. Du kan exempelvis vara fysiskt aktiv och äter hälsosam mat. Fler tips om egenvård finns här.

Träffa våra förebildscoacher

Vi har under flera år byggt upp ett nationellt nätverk med förebildscoacher. Där ingår också personer som själva lever med en amputation. De kan vägleda, inspirera och motivera dig som är amputerad.

Personskadereglering

Du som råkat ut för en trafikolycka kan få ersättning från trafikförsäkringen. För olycksfallsskador gäller däremot reglering genom olycksfallsförsäkringen. Mer om personskadereglering hittar du här.

Patientlagen

Patientlagen beskriver bland annat vilken information du ska få om din vård. Du som är 16 år eller äldre har rätt att läsa din journal på nätet.

Innehållet har tagits fram av Personskadeförbundet RTP i samarbete med Kerstin Hagberg, Amputations- och protesregistret Swedeamp, mars 2021.

 

Vi vill vägleda dig på ett lättförståeligt och faktabaserat sätt. Hjälp oss att vi kan fortsätta erbjuda kunskap om de skador som är vanliga bland våra medlemmar!

 

Bli medlem

 

Som medlem kan du beställa olika broschyrer och annat informationsmaterial, exempelvis

  • Att anlita ett ombud
  • Information vid arbetsskada
  • Information vid olycksfallsskada
  • Information vid trafikskada
  • Vårdskada – Patientförsäkring

Kontakta info@rtp.se!

 

Kontakta oss!

Fyll i formuläret eller ring förbundskansliet på 08-629 27 80.