Leva med en amputation

Person som cyklar med protes

Ny livssituation efter en amputation

Att förlora en kroppsdel innebär ofta en stor omställning. Många upplever att hela livssituationen förändras. Det är många frågor du ställs inför efter en amputation. Kommer jag att klara vardagen, kan jag köra bil igen och arbeta som förut?

Ofta är det en bra idé att prata med någon om det du känner och funderar över. Du kan alltid höra av dig till oss om du har frågor eller vill ha ett samtal med någon som har liknande erfarenheter. Vi kan vi förmedla dig till en person som lever med en amputation och har hittat tillbaka till en fungerande vardag.

Läs mer

Man med amputerad ben som tar på sin protes

Vård och rehabilitering

Det är bra om du kan få behandling av ett team med särskild kompetens inom amputationer, sårläkning, rehabilitering och benproteser. Teamet kan bestå av en fysioterapeut, ortopedingenjör, ortoped med ansvar för patientens eftervård samt kurator eller psykolog. Det är bra om teamet kan följa dig genom hela vårdtiden.

Ortoped, ortopedingenjör och fysioterapeut med särskild kompetens gör en gemensam bedömning om förskrivning av en protes. För en del personer som blivit benamputerade kan det kännas bättre att använda andra hjälpmedel än en protes.

Om du får en planerad amputation

Du som ska genomgå en planerad amputation kommer före ingreppet att bli undersökt flera gånger på sjukhuset. Vanliga undersökningar före en operation är blodanalys, lungröntgen och kontroller av hjärtat och blodcirkulationen. Du kommer också att träffa de ansvariga läkarna som informerar dig om vad som händer under operationen och den första tiden efter amputationen.

Vid dessa tillfällen har du möjlighet att fråga om allt som du tycker är viktigt. Förbered dig gärna genom att skriva ner frågor du vill ställa till läkarna så att du inte glömmer något. Tveka inte att ställa följdfrågor om det är något du inte förstår. Hör gärna av dig till oss med dina frågor och funderingar.

Efter amputationen

Efter amputationen och den första vården på sjukhuset är det viktigt att du erbjuds den rehabilitering du behöver. Rehabiliteringen börjar ofta på sjukhuset och kan fortsätta på en rehabiliteringsklinik eller geriatrisk klinik. Det är viktigt att du får möjlighet att träna hur du ska använda silikonhylsan (som också kallas för silikonliner).

Att tidigt lära sig hantera silikonhylsan är en bra förberedelse för protesförsörjningen och senare träning med protesen. På 1177.se kan du se en film som visar hur du drar silikonhylsan över stumpen. Genom att använda hylsan kan stumpen snabbare ”mogna”, det vill säga ta form.

Det är bra om du kan få en rehabiliteringsplan med tydliga mål för att din rehabilitering ska bli så optimal som möjligt. Det är vårdpersonalen som skriver rehabiliteringsplanen tillsammans med dig. Rehabiliteringsplanen ska regelbundet följas upp och eventuellt justeras för att motsvara dina individuella behov.

Lära sig gå med protes

Det är vanligt att undra över när och hur man kan komma igång med att använda en protes. Beroende på amputationen, ålder, hälsa och rörlighet kan det ta olika lång tid innan du kan börja med utprovning av proteser.

De allra flesta får protesen att fungera efter några månader men ibland kan det ta längre tid. Det är bra om en första kontakt med ortopedingenjören kan ske medan du fortfarande behandlas på sjukhuset. En god eftervård, protesförsörjning samt tillgång till gåskolor är faktorer som kan påverka hur snabbt du kan återhämta dig.

Den genomsnittliga tiden från amputation till försörjning med protes varierar beroende på var i landet du bor.

Äldre man tränar att gå med protes

Gåskola

Gåskolan är en verksamhet inom rehabiliteringen där du som har en benamputation kan träna att gå. Du kan träna självständigt eller i grupp. Att träffa andra som nyligen blivit amputerade kan vara ett bra tillfälle att ge varandra stöd och tips samt att utbyta erfarenheter.

Oftast får du en remiss till gåskolan i din region men det är också möjligt att söka sig till en gåskola på egen hand. Hur länge träningen ska pågå varierar från person till person. Ibland kan grupper som tränat tillsammans även efter avslutad protesträning träffas på gåskolan för att försätta vara aktiv tillsammans.

På gåskolan kan du få information om andra resurser som du kan ha behov av, exempelvis att träffa en av våra förebildscoacher. Gåskolan kan ofta också guida dig vidare om du behöver komma i kontakt med en smärtmottagning eller psykolog, eller ge tips på idrottsaktiviteter.

Att köra bil

Många som lever med en amputation börjar efter en tid att köra bil, i regel med automatväxellåda och vid behov med flyttad reglage till det kvarvarande benet. För vissa kan handgas vara en bättre lösning. Det finns inga lagliga restriktioner när det handlar om att köra bil igen efter en amputation. Här kan du läsa om bilstöd för vuxna som består av olika bidrag för att köpa eller anpassa ett fordon.

Mer om livet efter en amputation

Här kan du läsa om vår förebildscoach-verksamhet, egenvård och mycket mer. Som medlem kan du få tillgång till mer fakta och vägledning. Är du inte medlem? Bli medlem

Fantomsmärta

Fantomsmärta är vanlig efter en amputation, den kan kännas brännande, huggande eller stickande. Det är viktigt att bli erbjuden en god smärtlindring.

Egenvård efter amputation

Du kan göra mycket själv för att må så bra som möjligt efter en amputation. Du kan exempelvis vara fysiskt aktiv och äter hälsosam mat.

Träffa våra förebildscoacher

Vi har under flera år byggt upp ett nationellt nätverk med förebildscoacher som som själv lever med en amputation och kan motivera dig.

Personskadereglering

Du som råkat ut för en trafikolycka och skadat dig kan få ersättning från trafikförsäkringen. Olycksfallsskador regleras genom olycksfallsförsäkringen.

Patientlagen

Patientlagen beskriver bland annat vilken information du ska få om din vård. Du som är 16 år eller äldre har rätt att läsa din journal på nätet.

Innehållet har tagits fram av Personskadeförbundet RTP i samarbete med Kerstin Hagberg, Amputations- och protesregistret Swedeamp, mars 2021.

 

Vi vill vägleda dig på ett lättförståeligt och faktabaserat sätt. Hjälp oss att vi kan fortsätta erbjuda kunskap om de skador som är vanliga bland våra medlemmar!

 

Bli medlem

 

Som medlem kan du beställa olika broschyrer och annat informationsmaterial, exempelvis

  • Att anlita ett ombud
  • Information vid arbetsskada
  • Information vid olycksfallsskada
  • Information vid trafikskada
  • Vårdskada – Patientförsäkring

Kontakta info@rtp.se!

 

Kontakta oss!