Ta tillvara möjligheter

Ung kvinna i profil med illustration av hjärnan

En hjärnskada kan påverka ditt liv 

Det varierar mycket på vilket sätt en hjärnskada kan förändra livet. Oftast finns det saker som du och din omgivning kan göra för att du ska kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Oavsett hur din situation ser ut är det bra om du kan ta tillvara de möjligheter som livet har att erbjuda. En anpassning av vardagliga rutiner, aktiviteter och boendet samt tillgång till hjälpmedel kan ge goda förutsättningar för att du kan använda dina förmågor på ett optimalt sätt. Många med hjärnskada vittnar om att en personcentrerad rehabilitering har varit viktigt för att leva ett självständigt liv. 

Vid lättare hjärnskada eller hjärnskakning försvinner symtom eller eventuellt nedsatta förmågor för de allra flesta efter viss tid.

Att klara vardagen

Aktiviteter som förut varit självklara kan efter en mer omfattande hjärnskada vara betydligt svårare. Exempelvis kan det fungera sämre att koncentrera sig, komma ihåg saker samt att planera, organisera och genomföra aktiviteter. Även svårigheter att förflytta sig inomhus eller utomhus kan uppstå efter hjärnskada.

Personer som lever med en hjärnskada kan ibland behöva hjälp att få vardagen att fungera.

Bra tips kan vara att

 • träna vardagliga aktiviteter
 • utveckla bra knep som underlättar att göra saker självständigt – exempelvis: ”Stop – Tänk – Handla”
 • ta emot hjälp när du vill säga eller göra saker – om du behöver det
 • vistas i en lugn miljö utan allt för många intryck
 • använda brusreducerande hörlurar om du behöver vistas i stimmiga miljöer
 • lära dig det som känns svårt genom att öva ofta.

Bearbeta information och kommunicera

Många som råkat ut för en hjärnskada upplever att förmågor såsom att tänka, koncentrera sig, planera och organisera samt att orientera sig i rummet inte fungerar som förut. Ibland kan livet med nya förutsättningar innebära att du behöver ändra balansen mellan aktivitet och vila och lägger mer tid på att planera. Här följer några tips vad du kan göra för att komma tillrätta i en ny situation.

natalia-ventskovskaya-unsplash-planera_beskuren

Att minnas och kunna planera och organisera

Att minnas, planera och organisera är förmågor som kan vara nedsatta efter en hjärnskada.

Det kan vara ett bra stöd att

 • använda hjälpmedel: mobil, surfplatta, dagbok etc.
 • skriva ner viktig information, vad som planeras och ska göras
 • använda checklistor
 • använda mobilen för att påminna om viktiga saker.

Aktivitetsbalans

Det är viktigt att växla mellan aktivitet (träffa vänner, träna etc.) och vila. Ibland kan personer med hjärnskada uppleva en enorm trötthet som kan påverka måendet flera dygn efteråt. Ett tips är att du kan uppskatta din trötthet efter en aktivitet genom att skriva ner hur mycket vila/tid du behöver för att må bättre igen. Det kan vara en bra idé att hushålla med krafterna och fundera om du vill vara med på aktiviteter som ”kostar” för mycket tid för återhämtning.

Planera ditt vårdbesök

Använd din mobil, surfplatta eller andra hjälpmedel för att planera ditt besök på vårdcentralen eller annan mottagning. Du kan exempelvis förbereda information om dig och dina svårigheter samt hur du vill att vården ska bemöta dig.

Det kan också underlätta att i förväg skriva ner vad du behöver komma ihåg och vill ha ut av besöket. Ett sådant besöksstöd kan exempelvis innehåller följande punkter:

 • Datum – När och var?
 • Vem ska jag träffa?
 • Det här vill jag prata om under besöket
 • Vad fick jag veta?
 • Vad har vi bestämt och vem ansvarar för vad?
 • Hur ser uppföljningen ut?

Personskadeförbundet RTP har tagit fram en lathund om vad du behöver tänka på före, under och efter ett vårdbesök.

Det är alltid viktigt att du förstår vad som sägs under besöket och vad det innebär för dig. Om du har svårigheter att tala eller förstå är det bra att en närstående följer med dig. Tänk på att det är du själv som bestämmer om du vill att någon nära dig ska vara delaktig i din vård. Om din partner ska följa med dig är det bra att tänka på att hen får en ny roll som din ledsagare och att det kan påverka er relation.

Efter samtalet med läkaren kan du be hen om en kort skriftlig sammanfattning om det som sagts under besöket.

Du som vill veta mer om hur du kan förbereda dig inför ett vårdbesök hittar fler tips på 1177.se.

Minska risken att skada dig

Eftersom en hjärnskada kan leda till att du inte kan röra på dig som förut är det viktigt att minska risken för fallolyckor. Här kommer några tips vad du kan göra för att undvika fallskador:

 • Tänd på några lampor också på natten
 • Tänk igenom placering av möbler och säng
 • Ta bort föremål i omgivningen som kan orsaka ett fall.

Ibland kan en hjärnskada också påverka förmågan att känna saker. Det betyder att det kan vara svårt att känna

 • beröring
 • värma/kyla, smärta
 • vibration
 • hur armarnas och benens leder är positionerade.
tvätta händer temperatur_mindre

Om du har nedsatt känsel behöver du vara extra uppmärksam på att spisplattorna kan vara varma eller att kranvattnet kan vara hett. Det är bra om du regelbundet kontrollerar att du inte har några sår. Genom att ofta undersöka huden kan du tidigt upptäcka förändringar, exempelvis trycksår på fötterna.

Förändrad spänning i musklerna

Efter en hjärnskada kan spänningen i musklerna förändras. Ökad spänning i musklerna eller spasticitet är den vanligaste förändring i muskelspänningen. En hjärnskada kan också leda till rörelseinskränkningar. Det är viktigt att ökad muskelspänning och svårigheter att röra på sig behandlas för att undvika att sämre rörligheten och smärta försvårar möjligheter till en aktiv vardag.

Ibland kan det vara nödvändigt att använda töjortoser eller gångortoser för att behålla eller öka rörligheten och minska fallrisken. Du kan läsa mer om ortoser på 1177.se.

Gillar du informationen som finns på våra sidor? Hjälp oss att vi kan fortsätta erbjuda kunskap om de skador som är vanliga bland våra medlemmar!

 

Bli medlem

Kontakta oss!