Idag startar kampanjen Lusten ser inga hinder som syftar till att bredda synen på hur och vem som kan njuta. Kampanjen är framtagen av projektet “Min sexualitet min rätt” som drivs av Funktionsrätt Sverige och RFSU.

RFSU och Funktionsrätt Sverige har gjort en kartläggning tillsammans med IPSOS, där över 2000 personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom svarade. Rapporten Vill du ligga med mig då visar att det som genomgående hindrar målgruppen att få tillgång till sina sexuella och reproduktiva rättigheter är att de avsexualiseras.

I samband med kampanjen Lusten ser inga hinder har man också tagit fram en film som du kan se här: Lusten ser inga hinder

Följ kampanjen på Instagram: @lustenseringahinder

LSIH-instagram