Tidningen Fjärilen

Tidningen Fjärilen speglar den mångsidighet av aktiviteter som erbjuds medlemmarna i vårt Skånska distrikt genom de 5 lokalföreningarna. Tidningen ges ut med fyra nummer om året. I mån av plats kan du anmäla dig till allas arrangemang/aktiviteter. Samma pris gäller för alla.

Kontaktuppgifter till din lokalredaktion hittar du i tidningen.

Välkommen med ditt bidrag till Fjärilen!

Vi gör tidningen tillsammans.

2017

Nummer 1

Nummer 2

Nummer 3

Nummer 4

2018

Nummer 1

Nummer 2

Nummer 3

Nummer 4

2019

Nummer 1

Nummer 2