Vi är stolta att vår förbundsordförande Marina Carlsson deltar i Sveriges delegation, nominerad av Funktionsrätt Sverige på Förenta nationernas statspartsmöte i New York City.

Årets sammankomst har temat "Building disability-inclusive and participatory societies in the COVID context and beyond". Marina deltar i mötet på uppdrag av Funktionsrätt Sverige.

Statspartskonferensens syfte är att behandla hur funktionsrättskonventionen efterlevs i de länder som undertecknat överenskommelsen och förbundit sig att förverkliga dess innehåll. Läs mer om Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Marina Carlsson med flera på FN-möte om funktionsrättskonventionen