För att synliggöra positiva erfarenheter av sexualitet, lust och njutning hos personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom lanseras en kampanj hösten 2022 inom ramen för Funktionsrätt Sveriges projekt Min sexualitet – min rätt. 

Kampanjen ska visa att personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom är sexuella människor som kan, vill och får känna lust. Den utgår från att alla har rätt till sin lust och njutning. Tanken är att visa att alla har något att vinna på att bryta avsexualiseringen av personer som har en kronisk sjukdom eller en funktionsnedsättning. Samtidigt ska kampanjen stärka och synliggöra människor med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom som sexuella individer. 

Nu har du som har en funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom möjlighet att dela dina erfarenheter om sexualitet, lust och njutning i denna kampanj som lanseras till hösten. För att genomföra och lansera en lyckad kampanj som är väl förankrad i egna erfarenheter och berättelser söker vi dig som vill dela dina positiva upplevelser om glädje, lust och sexualitet. Kanske kan du berätta ditt roligaste minne? Ditt mest spännande äventyr? Din dråpligaste historia?

Läs mer och anmäl intresse: 

Min-sexualitet-logo-cmyk-446×315