I april 2020 startade projektet Min sexualitet – min rätt. Det är ett samarbete mellan Funktionsrätt Sverige och RFSU. Arbetet kommer hålla på i tre år och finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Projektet kommer att inledas med en enkätundersökning där personer med funktionsnedsättning tillfrågas om vilka hinder de möter i vardagen när det kommer till sexualitet och på vilket sätt deras sexuella och reproduktiva rättigheter begränsas. Det kommer också vara möjligt för personer med funktionsnedsättning att höra av sig till projektet och berätta om sina erfarenheter när det kommer till sexualitet. Resultaten sammanställs sedan till ett kunskapsunderlag för de beslutsfattare som har möjlighet att förbättra förutsättningarna.

Läs mer

Projektet är möjligt tack vare pengar från Allmänna arvsfonden.

Förbundet Min-sexualitet-logo-cmyk-768×543