2020 beviljade Personskadeförbundet RTP medel till studien e-VISualisering av smärta och fysisk aktivitet" (eVIS). eVIS syftar till att främja och individanpassa fysisk aktivitet hos patienter som behandlas för långvarig smärta och deltar i ett multimodalt rehabiliteringsprogram (MMR).

Projektet genomförs med stöd av en handledsburen aktivitetsmätare och en webbapplikation som utvecklats särskilt för detta ändamål, PAin & TRaining ON-line (PATRON). PATRON visar objektiva mått på fysisk aktivitet som registrerats av aktivitetsmätaren tillsammans med patientens egna skattningar av dagsform (smärta, påverkan på dagligt liv och läkemedelskonsumtion).

Våra medel användes för att testa och bedöma tillförlitligheten av bland annat aktivitetsmätaren och appen innan utrustningen kan användas i en stor klinisk studie. Vill du veta mer om studien? Se filmen där forskarna berättar om eVIS-studiens olika delar och hur den förväntas att bidra till ett bättre ett liv vid långvarig smärta.