Långvariga besvär

De allra flesta med nackbesvär efter olycka återhämtar sig men en del kan få långvariga besvär.

Om besvären inte försvinner är det viktigt att du får en vård- och rehabiliteringsplan med tydliga mål och regelbunden uppföljning.

Läkaren på vårdcentralen kan skriva en remiss till närmaste smärtrehabiliteringsmottagning om du har kvar dina besvär efter tre månader eller om din återhämtning stannar av efter sex månader. Där görs en helhetsbedömning av dina symtom och hur aktiviteter i ditt dagliga liv påverkas.

Utredningen kan leda till att du och din kontakt på vårdcentralen fortsätter som ni gjort - ibland med tips på behandling och rehabilitering. Mottagningen kan även erbjuda dig vissa insatser eller behandlingsprogram för att hantera smärta.

Efter bedömning och eventuell rehabilitering på mottagningen, får du en remiss tillbaka till din vårdcentral. Många klarar sin fortsatta rehabilitering och träning på egen hand, exempelvis med hjälp av de strategier man prövat sig fram till.

Grupp människor som har ont på olika ställen som visas med orange prick

Långvariga besvär efter olycka

Förutom de vanliga symtomen kan du få ett eller fler av följande besvär

  • utstrålande smärta i axlar/skuldror, armar, rygg eller ben
  • nedsatt känsel och kraft i armar och händer
  • smärta i käkar-ansikte, påverkad tuggning och sväljning
  • smärta och muskelspänning i kroppen
  • koncentrations- och minnesproblem
  • mental och fysisk uttröttbarhet, det vill säga att snabbt bli trött vid tankearbete eller fysisk ansträngning
  • lässvårigheter, svårigheter att se på tv, ögontrötthet
  • känslomässiga symtom relaterade till olyckan (exempelvis att undvika vissa situationer och aktiviteter, att ha mardrömmar eller återuppleva olyckan)
  • nedstämdhet och oro.

Du kan läsa mer om behandling vid långvarig smärta i vår medlemstidskrift Liv, nr 2/2020.

De flesta regioner ger idag möjligheten att skriva en egen remiss (egen vårdbegäran) till specialistmottagningar. Det är viktigt att du behåller kontakten med vårdcentralen, så att mottagningen vet vart de ska vända sig för att informera om bedömning och rehabiliteringsplan.

Gillar du informationen som finns på våra sidor? Hjälp oss att vi kan fortsätta erbjuda kunskap om de skador som är vanliga bland våra medlemmar!

 

Bli medlem

Kontakta oss!