Nackskada eller nackbesvär efter olycka

Illustration som visar en man bakifrån med handen i nacken

Nackskada eller nackbesvär efter olycka

Informationen riktar sig till dig som har en nackskada eller andra besvär i nacke efter att ha varit med om en trafikolycka eller andra olyckshändelser, exempelvis i samband med idrott eller våld mot huvudet eller nacken. I följande text kallar vi orsaken till skada eller besvär enbart olycka.

Nacken är en del av kroppen som bidrar till både stabilitet och rörlighet. Den samverkar med syn, hörsel och med innerörats balansorgan. Nackens leder och muskler deltar även när vi tuggar, sväljer, andas och talar. Eftersom nacken har många olika uppgifter kan yttre krafter mot nacken eller huvudet leda till olika typer av besvär som kan påverka oss på många sätt.

Du som har varit med om en olycka och får en nackskada eller andra besvär i nacken eller huvudet bör ta kontakt med akutmottagning, närsjukvård eller vårdcentral. Där kan du få en bedömning, eventuella utredningar, behandling, rådgivning och även en notering i din journal att en olycka har inträffat. Besvär efter olycka försvinner för de allra flesta inom några veckor.

När olyckan har hänt – checklista

 • Du som har besvär efter olyckan ska snarast söka vård.
 • Kontrollera att orsaken till vårdbesöket och dina symtom noteras i din journal. Det är du som äger din journal. Du kan läsa den genom att logga in på 1177.se.
 • Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag. Vid en trafikolycka ska du anmäla personskadan samtidigt som du gör skadeanmälan på fordonet. Läs mer
 • Om olyckan har skett på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet ska arbetsgivaren anmäla detta till Försäkringskassan och informera arbetets skyddsombud.
 • Spara alla kvitton på kostnader som uppstått till följd av olyckan.
Checkklista nackbesvär

Symtom

Du kan få olika symtom när du råkat ut för en olycka. Smärta och stelhet uppstår ibland direkt efter olyckan men oftast dagen efter. För många ökar smärtan under första veckan men avtar sedan så småningom. Även om symtomen fortsätter under en längre tid blir de allra flesta av med sina besvär inom ett halvår.

Smärtan är oftast begränsad till nacke, axel eller skuldra. Det är vanligt att den förekommer samtidigt med huvudvärk. Ibland kan också käkar-ansikte och andra kroppsdelar vara påverkade. Svårigheter att somna, minnas och koncentrera sig är också vanliga, särskilt vid stark smärta.

Vanliga symtom efter olycka

 • Smärta, stelhet och/eller ömhetskänsla i nacken
 • Tyngdkänsla över axlar och nacke
 • Spänningar i muskler kring nacke och skulderparti
 • Huvudvärk
 • Sömnsvårigheter
 • Trötthet och koncentrationssvårigheter
 • Yrsel och nedsatt balansförmåga
 • Stressreaktioner och andra känslomässiga upplevelser

Du kan läsa om långvariga symtom här.

Mer om nackskada/nackbesvär efter olycka

Här hittar du mer information om nackskada eller andra besvär i nacke efter olycka. Du kan också läsa om egenvård och personskaderegleringen efter olycka. Som medlem kan du få tillgång till mer fakta, övningar och tips. Kontakta info@rtp.se. Är du inte medlem?

Bli medlem

Utredning och behandling

Här hittar du information om utredning och behandling vid nackskada/nackbesvär. Det är viktigt att du berättar om alla dina symtom när du besöker vården.

Långvariga besvär

De allra flesta med nackskada/besvär i nacke efter olycka återhämtar sig men en del kan få långvariga besvär. Här kan du läsa om besvär som inte går över.

Minne och koncentration

Att råka ut för en nackskada/besvär i nacke kan ibland ge symtom som är svåra att bedöma. Det kan bero på smärttillståndet men kan också orsakas av en hjärnskakning som kan ge sämre förmåga att minnas och koncentrera sig.

Egenvård vid nackskada

Det främjar läkningen om du kan leva så vanligt som möjligt. En fysioterapeut kan hjälpa dig med tips på hur du kan undvika stelhet och lindra smärta. Här hittar du mer information om egenvård.

Personskadereglering

Du som råkat ut för en trafikolycka kan få ersättning från trafikförsäkringen. Skador på grund av olyckor regleras genom olycksfallsförsäkring. Här kan du läsa mer om personskadereglering.

Innehållet om nackbesvär har tagits fram i samarbete med Kunskapscentrum Smärta, Region Skåne, samt med Ewa Lampa, Institutionen för odontologi, Umeå universitet – oktober 2021.

 

Vi vill vägleda dig på ett lättförståeligt och faktabaserat sätt. Hjälp oss att vi kan fortsätta erbjuda kunskap om de skador som är vanliga bland våra medlemmar!

 

Bli medlem

Kontakta oss!

Fyll i formuläret eller ring förbundskansliet på 08-629 27 80.