Som närstående har du rätt till stöd

Förbundet Anhörig

Om du stödjer en närstående som är drabbad av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning så har du rätt till anhörigstöd av kommunen där du bor. 

Att vara anhörig till en närstående som behöver ens dagliga vård och omsorg betraktas av många som självklart och en naturlig del av livet. Men även om omsorgen bygger på en nära och kärleksfull relation till en närstående kan den efter hand upplevas som mycket ansträngande. Och många anhöriga reflekterar inte ens över att de kanske själva behöver professionellt stöd i sin roll som anhöriga. Ett stöd som de faktiskt har rätt till enligt lag.

Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen 5 kap. 10 § erbjuda stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående. De som omfattas är anhöriga till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller fysisk sjukdom samt anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem.

 

Direkt och indirekt stöd

Landets kommuner erbjuder olika former av stöd till anhöriga till äldre, långvarigt sjuka och personer med funktionsnedsättning. En del av stödet vänder sig direkt till anhöriga, exempelvis i form av enskilda stödsamtal, anhöriggrupper, friskvård eller anhöriggrupper. Kommunens stöd kan också innebära att det är den vårdade som får stöd exempelvis i form av hemtjänst eller korttidsboende.

 

Stödet skiljer sig åt över landet

Vilket stöd som erbjuds för anhöriga och hur mycket resurser som finns till insatser ser olika ut i landets kommuner. Hör av dig till din kommun för att ta reda på vad som gäller just där du bor.

 

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga

För att utveckla framtidens anhörigstöd startade 2008 Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. På deras hemsida finns bra och aktuell information kring anhöriga och anhörigstöd. Här kan man också läsa om hur anhörigas erfarenheter tas tillvara, lära av varandra och delta i ett lärande nätverk.

Läs mer på: Nka:s hemsida www.anhoriga.se

Kontakta oss!