Närstående till någon med polio/postpolio

Liknande händer från två personer som kommer från samma familj

Närstående

Symtomen från polio påverkar inte bara personen som har en polioskada, utan ofta också
hens närstående. För en del kan det vara svårt att förstå att ens närmaste säger ifrån gällande aktiviteter som de tidigare har kunnat klara av.

För andra kan det vara svårt att se på när den närstående överbelastar sig själv och inte erkänner ett behov av hjälp och avlastning. För den mindre nära umgängeskretsen kan personer som har haft polio först verka friska och symtomfria, men många fungerar i realiteten på gränsen av sina resurser. Priset för att vara aktiv i nuet kan mycket väl vara smärta och trötthet de följande dagarna.

Om du som närstående behöver hjälp själv kan du kontakta exempelvis

  • Vårdcentralen för att prata med en samtalsterapeut
  • Kommunen som erbjuder stöd via anhörigkonsulenter.

Du som är medlem hos oss är välkommen att höra av dig till din lokalförening för att få vägledning eller träffa andra närstående i liknande situationer.

Är du inte medlem? Kontakta oss på telefon 08-629 27 80 eller bli medlem här.

Kontakta oss!