Närstående

ryan-kwok-unsplash-intimate-mindre

Ta hand om dig själv

Ofta påverkas också närstående när en person fått en varaktig nedsättning efter en hjärnskada. På många orter erbjuder vården information, råd och stöd till närstående. Barn under 18 år har enligt lagen en särskild rätt till information och stöd anpassat till barnets ålder och mognad.

Om du som närstående behöver hjälp själv kan du kontakta exempelvis

  • Vårdcentralen för att prata med en samtalsterapeut
  • Kommunen som erbjuder stöd via anhörigkonsulenter.

Du som är medlem hos oss är välkommen att höra av dig till din lokalförening för att få vägledning eller träffa andra närstående i liknande situationer.

Är du inte medlem?

Bli medlem

 

 

Kontakta oss!