Krönika:
Natur på recept, kan det va nå’t?

Text: Nannie Fredriksson

Kom igen – ta en nypa frisk luft så ska du se att det blir bättre. Men så blek du är! Gå ut och lek en stund och få lite färg på kinderna. Ta en rask promenad, morgon och kväll så är du snabbt på benen igen.

Känns det igen? Jag inser med viss oro att uttrycken nog var vanligare för 20-25 år sedan. Fler och fler spenderar idag nästan all sin tid inomhus, så min oro är berättigad. Att vara i naturen är något av en räddare i nöden. Att vistas i skogen, en park, vid vatten eller på ett berg – rentav bara ta en titt på krukväxterna i fönstret – kan ge tröst och läkning. Ja, inte bara kan, utan gör faktiskt det. Oavsett om du tror på naturens kraft eller inte. Oavsett om du känner något just där och då. Forskning visar att vi mätbart påverkas positivt av endast 20 minuter i naturen! De som sade så där kanske var något på spåren?

Tillgänglig natur är min passion. På samma sätt som det arbetas med Design för alla vill jag skapa Natur för alla! Jag besöker naturområden och ger förslag på hur promenadvägar, utsikts- och rastplatser kan anpassas. Ofta är det orimligt dyrt – ibland även praktiskt alltför svårt – att göra allt tillgängligt. Mitt mål är dock att alla människor ska kunna njuta av olika och varierade naturtyper i någon omfattning. På de 6-7 år jag haft uppdrag ser jag en ökning av platser där alla kan njuta av naturens goda effekter och dess skönhet. Vissa kommuner och regioner satsar mer än andra. Det måste uppmärksammas, för tillgänglig natur ska finnas inom ett rimligt avstånd oavsett var man bor. Där är vi inte, men många arbetar för att det ska bli bättre. Och det finns ett par saker som faktiskt verkar öppna penningbörsen. Natur på recept, kan det va nå’t? För det första visar forskning hur mångmiljonbelopp kan sparas årligen inom sjukvården om de som rör sig allra minst börjar motionera. Sker det i naturen är effekten större. Genom att vistas regelbundet i naturen visar forskning att följande kan ske; högt blodtryck sjunker, pulsen blir jämnare, koordination och minne förbättras, förmågan att fokusera ökar och nedstämdhet lättar. En lektion utomhus varje dag – oavsett ämne – gör att barn till exempel leker jämlikare, lär sig lättare, har mer respekt för varandra och lärarna samt fuskar mindre! Exemplen är många.

För det andra har pandemin tvingat folk ut i naturen. Dels för att kunna umgås med varandra, dels för att många träningsställen stängt. STF och Friluftsfrämjandet har sett att folks utevistelse och resmönster har förändrats och antalet medlemmar har ökat. Inom besöksnäringen signaleras en klart uppåtgående trend för resmål som erbjuder roliga saker att göra utomhus, eller att bara ”vara”. Ja, även att sova utomhus är mer populärt menar somliga. Promenadmöten ökar och jag har hört om pandemisäkrad AW!

Vissa beslutsfattare börjar inse att satsar de på ökad tillgänglighet, så alla kan vistas ute, sparar de i längden. Nya samarbeten och metoder uppstår. Till exempel Naturaktivitet på recept som kan ses som ett komplement till Fysisk aktivitet på recept, FaR. Genom NaR är tanken att fysisk rörelse kan förstärkas med naturens hälsofrämjande effekter. Grön Rehab och NUR, Naturunderstödd rehabilitering är andra framgångsrika metoder som bygger på naturvistelse.

Vi börjar förstå att naturen är en djupt integrerad del av vad det är att vara människa. Det som tidigare generationer människor ”bara visste” kan nu bevisas, och vi börjar ana att vi nog måste återgå till att vistas mer i naturen för att överleva... Det är spännande tider vi lever i!

 

Förbundet Liv Nannie

Kontakta oss!