Kontakt

Styrelsen består av följande personer

Ordförande: Per Jakobsen, e-mail: per.kjaerholm@telia.com 
mobil 070-241 82 57

Kassör: Camilla Svensson, e-mail: camilla64svensson@gmail.com
mobil 070-866 88 55

Ledamot:
Britt-Marie Harsten, e-mail: bmharsten@gmail.com
mobil: 0733 46 81 28

Ersättare: Agneta Ragnarsson

Kontaktperson: Per Jakobsen,  e-mail: per.kjaerholm@telia.com 
mobil 070-241 82 57

Adress: Basilikavägen 17 C, 243 40 Höör