Passa på att söka medel från Personskadeförbundet RTPs forskningsfond! Ansökningsperioden för årets tilldelning av forskningsbidrag är öppen till och med den 31 januari 2023. Vid denna tilldelning premierar vi forskning och utveckling som inkluderar personer med egen skadeerfarenhet i projektets forsknings-/kunskapsprocess.

Kopp och bok på ett bord

Nytta för personer med bestående svårigheter

Varje år delar vi ut cirka en miljon kronor till forskning och utveckling som ligger i linje med förbundets arbete och engagemang inom följande områden:

  • Amputation
  • Hjärnskada
  • Nackbesvär/-skada
  • Polioskada
  • Ryggmärgsskada.

Ett viktigt kriterium för att kunna ta del av förbundets forskningsmedel är att projektet bedöms vara till nytta för personer som lever med en skada i linje med förbundets skadespecifika inriktning. Nyttan kan handla om en bättre vård och rehabilitering, enklare vardag eller bättre förutsättningar för att leva ett gott liv på samma villkor som andra.

Studier eller projekt som kan få stöd

Vi välkomnar ansökningar från forskare inom discipliner såsom medicin, teknik, samhällsvetenskap, hjälpmedelsvetenskap, vårdvetenskap, omvårdnad och paramedicinska discipliner. Vi ser positivt på forskning med tvärvetenskapliga eller tvärprofessionella perspektiv eller med en intersektionell synvinkel som belyser olika maktordningar i samhället utifrån exempelvis etnicitet, ålder eller sexualitet.

Sista dag för att söka forskningsmedel är den 31 januari 2023.

Mer information om att ansöka om forskningsbidrag finns på rtp.se/kunskap/forskning/. Du som vill veta mer kan också kontakta astrid.kallstrom@rtp.se.