I helgen den 13-14 november höll Personskadeförbundet RTP kongress. I samband med det gick kongressen ut med följande uttalande:

”Personskadeförbundet RTP som fyller 75 år i år har lång erfarenhet av att arbeta skadeförebyggande för att förhindra att människor skadar sig i onödan. Nu ser vi med oro på hur olyckorna med eldrivna enpersonsfordon, som till exempel elsparkcyklar ökar kraftigt. För att bryta den negativa trenden är det nu hög tid att sätta in skadeförebyggande åtgärder.

Larmen om elsparkcykelrelaterade olyckor och andra olägenheter med detta transportmedel har duggat tätt de senaste åren. Som till exempel att de parkeras eller slängs på olämpliga platser, vilket förhindrar framkomligheten eller utgör en fara för trafikanter och fotgängare. Förslagen om hur problemen ska åtgärdas är många. Allt från totalförbud till hjälmtvång eller tillhandahållande av särskilda cykelställ. Samtidigt ökar nu importen av privata elsparkcyklar till Sverige, vilket gör situationen än mer svårkontrollerad.

Vi på Personskadeförbundet RTP tror inte att det går att stoppa utvecklingen. Elsparkcyklarna är här för att stanna, vare sig vi välkomnar dem eller inte. I stället för att förfasa sig över utveckling föreslår vi ett antal skadeförebyggande åtgärder för att förhindra att fler skadar sig. Det handlar bland annat om att se över regelverk samt att se till att det finns en infrastruktur som gör att människor kan färdas säkert med elsparkcykel och andra enpersonsfordon.”

Läs uttalandet i sin helhet från förbundets kongress den 13-14 november.

Förbundet Kongress 2021