Att ta kontakt med en myndighet kan vara både jobbigt och krångligt. Handläggare använder inte alltid klarspråk som de borde. Det finns inte heller resurser eller tillräckligt med tid på en myndighet att sätta sig in i din livssituation. Därför behövs Sekundantprojektet. Nu söker vi dig som vill vara sekundanter och stötta andra vid kontakt med myndigheter.

- Sekundanten agerar som ett par extra öron och ögon och är bollplank inför mötet med handläggare, säger Amad Lindblom, projektledare för Sekundantprojektet på DHR. Sekundantens uppdrag innebär inte att vara ombud eller driva ärendet.

- Många måste ha kontakt med flera olika huvudmän och olika handläggare. Det innebär att du har ett stort ansvar att förbereda dig inför mötet för att korrekt kunna beskriva din unika livssituation till handläggaren och få tillgång till rätt insatser.

- Sekundanter kan ge bra tips och vägledning i kontakt med exempelvis Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Det kan förbättra dina möjligheter att leva ett aktivt liv, säger Marina Carlsson, förbundsordförande, Personskadeförbundet RTP.

I detta första skede av projektet efterlyses personer som vill vara sekundanter. Projektet erbjuder sekundanterna utbildning och senare även kontinuerlig handledning.

Sekundantprojektet uppskattar att efter sommaren kunna ta emot intresseanmälningar från personer i behov av vägledning.

- På vår nylanserade hemsida finns möjlighet att anmäla sig som sekundant och kommer framöver också finnas möjlighet att anmäla intresse att komma i kontakt med en sekundant, säger Amad Lindblom.

Vid intresse eller frågor går det också bra att ringa 08- 685 80 41 eller mejla kontakt@sekundant.se.

Sekundantprojektet är ett Arvsfondsprojekt som drivs av DHR i samarbete med Personskadeförbundet RTP. Syftet med projektet är att stärka individens röst och position i möte med handläggare genom att en tredje person är med – en så kallad sekundant.

Läs mer och anmäl ditt intresse för att bli sekundant på: www.sekundant.se.

Knytnävar som symbol för empowerment