Rollatoranvändare i trafiken är en sårbar grupp som sällan uppmärksammas i trafiksäkerhetssammanhang. Därför har Anna Carlsson, forskare vid Chalmers Industriteknik tillsammans med Jörgen Lundälv vid Göteborgs universitet och Umeå universitet genomfört en studie som analyserat den olycks- och skadedata där användare av rollatorer varit involverade. Förhoppningen är att resultaten kan bidra till värdefulla insikter om risker och hinder som rollatoranvändare utsätts för i trafikmiljön och på lång sikt också bidra till att förbättra rörligheten för denna grupp.

Studien bygger på data från 2 020 olyckor med 2 305 personer som tagits ut ur den nationella databasen STRADA (Traffic Accident Data Acquisition).

Resultatet av studien visar på en nästan fördubbling av antalet rollatorrelaterade olyckor i Sverige under perioden 2007–2016. Vidare framkom att det är cirka tre gånger fler kvinnor än män involverade i olyckor med rollator. Singelolyckor är vanligare än kollisionshändelser, och skadorna är minst lika allvarlig. De allra flesta singelolyckor berodde på fall. I en majoritet av singelolyckorna slog användaren i marken. Många av singelolyckorna orsakades av nivåskillnader/kanter, ojämnt underlag eller snubbling. Bilar, lastbilar eller bussar var inblandade i 79 procent av kollisionerna. Dessa inträffade ofta vid parkeringsplatser, korsningar eller vägsträcka och i många av fallen blev rollatoranvändaren påbackad.

Fakta
Rollatorn uppfanns 1978 i Västerås av Aina Wifalk. Idag är Sverige det rullator-tätaste landet i världen och det förskrivs cirka 60 000 rullatorer per år. SCB, Statistiska Centralbyrån beräknade 2007 att 240 000 personer använde rollator, bland dem ingick var tredje person över 80 år. 2014 fanns 499 000 personer i åldern 80 år eller äldre i Sverige, år 2030 beräknas antalet ha ökat till 826 000 och 2060 så många som 1 210 000. Om kvoten rollatoranvändare kvarstår kan vi alltså år 2060 räkna med 720 000 rollatoranvändare, bara i åldersgruppen 80 år eller äldre.

Läs artikel om studien på engelska som publicerades i den internationella tidskriften, Traffic Safety Research – An Interdisciplinarly Journal.

 

Old man with walking support rollator on zebra crossing