Nya forskningsrön om postpolio

Text: Nicole Kling Foto: Mikael Gewers

Under 2021 har en explorativ studie genomförts på postpoliomottagningen vid Danderyds sjukhus. Syftet var att undersöka muskelegenskaper och -förändringar hos personer med tidigare polio, med hjälp av NeuroFlexormetoden. Forskningsprojektet finansierades av Personskadeförbundet RTP.

Patienter med genomgången polio får ofta besvär i form av muskelsvaghet, atrofi, smärta och trötthet. Detta tillstånd brukar kallas postpoliosyndrom, och besvären kan uppkomma flera år efter det akuta insjuknandet. För Personskadeförbundet RTP är det prioriterat att kunskapsläget om postpoliosyndrom förbättras, och förbundet har därför finansierat ett forskningsprojekt som syftade till att studera muskelvävnadsförändringar och undersöka om muskelns elasticitet och reflexförmåga har samband med trötthet och smärta.

Studien leddes av överläkare Eva Melin med hjälp av ST-läkaren Gaia Pennati, båda verksamma vid Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Stockholm.

– Vi har undersökt patienter med genomgången polio med en ny maskin och metod som kallas NeuroFlexor. Metoden gör inte ont, går relativt snabbt att utföra och ger mer mätbar information om muskelvävnadsförändringar än den kliniska undersökningen ger, säger Eva Melin och tillägger:

– Målet med studien var delvis att tillämpa och utvärdera om och hur Neuroflexor passar som mät- och undersökningsmetod för patienter med genomgången polio. Vi såg att metoden lämpade sig väl för detta ändamål. Och vi kunde slå fast att det fanns samband mellan både trötthet och smärta och de poliopåverkade muskelkomponenterna.

Bättre rehabilitering

Det finns i nuläget ingen botande behandling för patienter med förlamningar efter genomgången polio, men olika rehabiliteringsinsatser kan ge bättre funktions- och aktivitetsförmåga.

– Utöver ökad förståelse för förändrade muskelegenskaper behövs bra instrument för mätning och uppföljning. Vi har inte börjat använda NeuroFlexor i stor skala än, men den kan i framtiden komma att ingå i våra rutinundersökningar för att kartlägga muskelfunktionen, både nuvarande och förväntad prognos. Detta kan i förlängningen bidra till förfinade rehabiliteringsstrategier, säger Eva Melin.

De nya kunskaper som metoden ger innebär att personer med genomgången polio kan ges kvalificerad information och rådgivning om postpoliorelaterade muskelvävnadsförändringar och deras relation till smärta och trötthet. Eva Melin ger ett exempel:

– En patient utan symtom i armarna, men med patologiska NeuroFlexorvärden, kan få bättre långsiktiga resultat om hen tränar med specifika strategier för att undvika överbelastning av armarna. Vi ser fram emot vidare forskning på ämnet och hoppas förstås att våra resultat ska bekräftas i kommande och mer omfattande studier. Vi ser även behovet av att studera huruvida de neuromuskulära förändringarna påverkas av behandling på lång sikt.

Kort om studien

Studien Mätning av neuromuskulära förändringar i personer med sena effekter av polio beviljades ett anslag om 200 000 kronor ur Personskadeförbundet RTP:s forskningsfond. Projektet pågick under 2021 och resulterade i insikter om att det finns samband mellan både trötthet och smärta och de poliopåverkade muskelkomponenterna.

Studien genomfördes av överläkare Eva Melin och ST-läkare Gaia Pennati, båda verksamma vid Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Stockholm.

4 Eva och Gaia

Kontakta oss!