I förra veckan kom det positiva beskedet om att det från och med den 1 september i år blir förbjudet att ställa elsparkcyklar var som helst på trottoarer och cykelbanor. Om de parkeras fel får kommunen eller polisen flytta på dem – och företagen måste betala för att lösa ut åkdonen.

Inom kort presenterar regeringen en ändring i trafikförordningen, som innebär att följande gäller i hela Sverige:

  • Elsparkcyklar får inte längre parkeras på gång– och cykelbanor, annat än vid cykelställ eller annan uppställningsplats. Kommunerna ansvarar för att sätta upp dessa.
  • Om elsparkcyklar har parkerats eller lämnats på olämplig plats har kommun och polis möjlighet att forsla bort dem. Elsparkcykelföretagen kommer då behöva betala kostnaden som uppstått för bortforslingen.
  • Kommunerna ska kunna meddela lokala undantag från förbudet.
  • Ändringen träder i kraft den 1 september 2022.

Läs artikel från Aftonbladet:

En bra början! Personskadeförbundet RTP har fler förslag på skadeförebyggande åtgärder som vi lyft i olika sammanhang. Bland annat gick vi ut med ett uttalande från kongressen där vi bland annat lyfter vikten av att se över regelverk samt att se till att det finns en infrastruktur som gör att människor kan färdas säkert med elsparkcykel och andra enpersonsfordon.

Läs kongressens uttalande här: 

Förbundet elsparkcyklar