Vi är glada att vi även i år kunde dela ut nästan 1 miljon kronor till forskning som är viktig för våra medlemmar. Sex projekt uppfyllde kraven på hög vetenskaplig kvalitet, bra genomförbarhet och kostnadseffektivitet samt stor medlemsnytta. En tydlig brukarmedverkan premierades extra vid bedömningen.

Det ekonomiska stödet står till forskarnas förfogande till den 31 december 2024.

Följande studier beviljades forskningsmedel:

 • Åsa Lundgren Nilsson – LivsstilsAPPen – hälsoappen för personer med ryggmärgsskada
  (206 232 kr)
 • Emelie Butler Forslund – Avancerad analys av avgörande faktorer för optimal gångträning hos personer med ryggmärgsskada: datoriserad gånganalys, muskelstyrka och EMG
  (150 000 kr)
 • Sophie Jörgensen: Att åldras med ryggmärgsskada – Förändringar i fysisk aktivitet över 6 år bland äldre personer som levt länge med en ryggmärgsskada
  (125 000 kr)
 • Inka Löfvenmark: Skuldersmärta och skulderskador hos personer med ryggmärgsskada i Region Stockholm.
  (150 000 kr)
 • Christina Brogårdh: Att åldras med post-polio
  (155 472 kr)
 • Ulrika Birberg-Thornberg: Den omätbara tröttheten efter hjärnskada -kan vi hitta bättre sätt att mäta mental trötthet?
  (150 000 kr)

Läs mer om årets utdelning.

Rosa kopp och boken om "knowledge" på rosa bord