Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska förstärka tillsynen av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med att stoppa mäns våld mot kvinnor. IVO inleder regeringsuppdraget med fokus på våld riktat till personer med funktionsnedsättning.

IVO-teamet som arbetar med uppdraget önskar att komma i kontakt med personer som lever med en funktionsnedsättning och har erfarenheter av våldsutsatthet. Du som är medlem och vill prata med IVO om dina erfarenheter får gärna höra av dig till astrid.kallstrom@rtp.se som förmedlar kontakten till IVO.

Läs mer i IVO:s pressmeddelande.

Två personer vid ett bord i en samtalssituation