Under 2021 och 2022 har olyckorna där elsparkcyklar varit inblandade skjutit i höjden. Ungdomar i storstäder är de som främst riskerar att skada sig.

Under 2022 skadades 3 334 personer i olyckor där elsparkcyklar var inblandade, vilket är en ökning med 35 procent på ett år, enligt siffror från Transportstyrelsen. Fyra av olyckorna ledde till dödsfall.

Många av dem som råkar ut för olyckor är ungdomar och de allra flesta incidenterna sker i större städer. Ofta handlar det om singelolyckor där föraren själv förlorar kontrollen över elsparkcykeln.

Personskadeförbundet RTP ser med oro på utvecklingen och vill återigen lyfta vikten av att bära hjälm.

Läs artikel från DN: 

Förbundet elsparkcyklar