Om oss hero – Matlagning i Örebro

Om oss

Det här står vi för

Mångfald och jämlikhet

Vi vill att samhället ska präglas av mångfald och respekt för alla människors lika värde. Vårt arbete utgår från FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Agenda 2030.

Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden medborgarrättsorganisation som arbetar för ett universellt anpassat samhälle. Förkortningen RTP står för Rehabilitering, Tillgänglighet, Påverkan och dessa tre ord utgör kärnan för vår verksamhet som syftar till att alla människor ska ha rätt till god rehabilitering, tillgänglig omgivning och möjlighet att påverka sin livssituation.

Vår värdegrund

Svartvit bild på man som håller i affisch

Vår historia

I 75 år har vi gjort skillnad

Under 75 års tid har vi skapat positiv förändring för personer med förvärvade skador. Vi har arbetat skadeförebyggande och bedrivit påverkansarbete. Först utifrån polio, sedan också utifrån trafik-och olycksfallsskador och nu även brett för alla typer av förvärvade skador.

Läs vår historia

Möt några medlemmar

Det finns många anledningar till att vara medlem. Det kan handla om att man vill göra skillnad och engagera sig eller att man vill dela erfarenheter och utvecklas tillsammans med andra. Läs berättelser från några medlemmar.

Pernilla berättar

Jag ville en enda sak. Jag ville bli den jag var förut. Men det som var jag hade splittrats i massor av pusselbitar. 

Illustration av person

Toraj berättar

Det är en sak att kämpa. Det är en annan att hålla i längden. Nu kan jag stötta andra som lever med polio.

Illustration av person

Felicia berättar

När jag var yngre ville jag hålla distans till andra amputerade. Nu vill jag möta människor som verkligen fattar.

Illustration av person

Åke berättar

Som medlem får jag möjlighet att prova saker jag aldrig hade provat annars. Som skridskokälke, kajakpaddling och körsång!

Illustration av person

Anita berättar

Allt förändringsarbete tar tid. På ett konkret plan handlar det om att förbättra och förändra hur människor har det i sin vardag.

Illustration av person

Lokalföreningar och distrikt

Hitta din lokalförening

Vi har lokalföreningar och distrikt på cirka 40 orter i landet. Där kan du som medlem engagera dig och delta i aktiviteter. Klicka på länken nedan och se vilken lokalförening som finns nära dig!

Sök lokalförening

Medlemstidningen Liv

Vi speglar vardagen

Liv är en medlems- och livsstilstidning som speglar vardagen för Personskadeförbundet RTPs medlemmar. Tidningen tar upp frågor som är relevanta för medlemmarna, som vård och rehabilitering, tillgänglighet, delaktighet, forskning med mera.

Läs artiklar från Liv

Liv_2020_3_L

Förtroendevalda och medarbetare

Kongressen är förbundets högst beslutande organ och hålls vart tredje år. Mellan kongresserna styrs förbundet av förbundsstyrelsen. Det dagliga arbetet sköts av förbundskansliets.

Möt vår ordförande

Marina Carlsson har varit ordförande för Personskadeförbundet RTP sedan 2016 och har under många år engagerat sig för funktionshinderfrågor.

Läs mer

Förbundsstyrelse

Förbundet styrs av förbundsstyrelsen som har att rätta sig efter de stadgar och den verksamhetsinriktning som kongressen antagit.

Ledamöter

Valberedning

Valberedningens ledamöter är förtroendevalda och har till uppgift att förbereda val av förbundsstyrelseledamöter till kongressen.

Ledamöter

Förbundskansli

På Personskadeförbundet RTPs förbundskansli i Sundbyberg sker det mesta av förbundets operativa arbete.

Medarbetare