Övrig information

Kontakt

Kontaktuppgifter;
Gävleborgs lokalförening i Personskadeförbundet RTP

Officiella e-postadressen: gavleborg@rtp.se
Vill du få information från din lokalförening via mejl, skicka ett meddelande till  gavleborg@rtp.se

 

Ordförande/Postmottagare:
Gävleborgs lokalförening i Personskadeförbundet RTP
c/o Agneta Rudsänger
Baldersgatan 15
811 31 Sandviken
Tel. bostad: 026-27 35 62

 

Styrelse för 2023:

Ordförande: Agneta Rudsänger, Sandviken
Tel: 026-27 35 62

Vice ordförande: Staffan Englin, Söderhamn
Tel: 070-346 20 51

Sekreterare: Olle Olsson, Gävle
Tel: 070-630 32 67

Kassör: Jan-Olof Lewin, Gävle
Tel: 070-695 65 44

Ledamot: Farzin Zand, Sandviken
Tel: 076-100 35 58

Ledamot: Agneta Bohman, Gävle
Tel: 026-65 11 32

Valberedningens sammankallande:
Carina Lewin Tel: 070-710 95 77

Ansvarig utgivare och webbredaktör;
Olle Olsson / gavleborg@rtp.se

 


 

Årsmöte

 

Årsmöte 2024

Lördagen den 6 april kl. 13.00
Tullbomsgården, Södra Kopparslagargatan 7, Gävle