Göteborgs- och Bohusläns distrikts styrelse:

Ordförande:
Henrik Sundgren

Vice ordförande:
Leif Sandsjö

Sekreterare:
Ingrid Tegvald

Kassör:
Angela Sundgren

Ledamöter:
Stefan Lyxell
Eva-Charlott Sundgren
Pernilla Wallin