Göteborgs- och Bohusläns distrikts styrelse:

Ordförande:
Henrik Sundgren

Vice ordförande:
Stefan Lyxell

Sekreterare:
Ingrid Tegvald

Kassör:
Eva-Charlott Sundgren

Ledamöter:
Angela Sundgren
Matti Frondelius