Göteborgs lokalförening 
Styrelsen 2022

 

Ordförande

Tord Hansson

Vice ordförande

Anne Warting

Kassör

Ingrid Tegvald

Sekreterare

Marianne Gullberg

Ledamot

Håkan Hägg
Leif Sandsjö
Katarina Kasperson

 

Revisorer

Gun Sjöstrand, Refima Revision AB
Gunnar Eriksson

Revisorssuppleanter

Benny Helgesson, Refima Revision AB
Jörgen Börjesson

 

Valberedning

Markus Hansson
Ulrika Brynell
Marie Rosén