Göteborgs lokalförening 
Styrelsen 2021

 

Ordförande

Tord Hansson

Vice ordförande

Anne Warting

Kassör

Ingrid Tegvald

Sekreterare

Marianne Gullberg

Ledamot

Håkan Hägg

Leif Sandsjö

 

Revisorer

Gun Sjöstrand, Refima Revision AB

Gunnar Eriksson

Revisorssuppleanter

Benny Helgesson, Refima Revision AB

Jörgen Börjesson

 

Valberedning

Markus Hansson

Olof Hammar