Göteborgs lokalförening - Verksamhet

 

 

Kort beskrivning av verksamheten i Göteborg lokalförening i Personskadeförbundet RTP

Personskadeförbundet RTP arbetar med att ge råd och stöd till dig som har en förvärvad skada, är nack-, hjärn-, ryggmärgs- eller polioskadad eller amputerad. Vi arbetar också med att påverka och förbättra sjukvården inom våra skadeområden.

Vi är cirka fyra hundra medlemmar i lokalföreningen. De flesta har skadats i trafiken, genom olycksfall eller av polio. Även den som anhörig kan vara medlem eller bara stödja oss.

Lokalföreningen omfattar följande kommuner: Göteborg, Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla och Öckerö.
De olika skadegrupperna ordnar olika aktiviteter för att öka kunskapen och utbyta erfarenheter.
Exempel:

 • delta i informations– och påverkansgrupper inom sjukvården
 • diskutera för gruppen intressanta böcker och artiklar och utbyta erfarenheter om de olika skadorna
 • gå på opera, teater eller konserter, ordna studiebesök och bjuda in föreläsare
 • ordna självhjälpsgrupper för deltagarna

På vinterhalvåret arrangerar vi skridskokälkeåkning för funktionshindrade barn och vuxna på Ruddalen i Göteborg och på sommaren kajakpaddling på västkusten.

 

SKADEGRUPPER
Gemensamt för de olika grupperna är att ordna olika aktiviteter för att öka kunskapen och utbyta erfarenheter.
Exempel:

 • diskutera för gruppen intressanta böcker och artiklar
 • utbyta erfarenheter om de olika skadorna
 • gå på opera, teater eller konserter
 • göra studiebesök
 • bjuda in föreläsare till gruppens möte
 • ordna självhjälpsgrupper för deltagarna
  Mer info om när grupperna träffas finns i kalendarium.


GRUPPVERKSAMHET

Nackskadegruppen Gruppen riktar sig till dig som har en nackskada. Syftet med gruppen är att genom olika aktiviteter, och i gemenskap med andra, öka din livskvalitet och kunskap om din skada. Gruppen är nu vilande.
Poliogruppen Gruppen riktar sig till både unga och äldre polioskadade medlemmar. Särskilda aktiviteter för unga medlemmar och med annan etnisk bakgrund planeras. Syftet med gruppen är att genom olika aktiviteter och i gemenskap med andra, öka livskvalitet och kunskap om polioskador.

ARBETSGRUPPER
Aktivitetsgruppen Gruppens uppgift är att ordna fester, resor och föreläsningar för medlemmarna.
Medlemsekrytering/marknadsföring Gruppens uppgift är att informera om föreningen och rekrytera nya medlemmar.
Intressepolitiskt arbete: I denna grupp arbetar vi med påverka politiker, myndigheter och andra makthavare i samhället.
Ekonomi & Personal I denna grupp samlas frågor av administrativ karaktär, t ex personalfrågor, lokalfrågor, IT, fond-och bidrag.

Om du är intresserad av att vara med eller arbeta i någon av skade- eller arbetsgrupperna, kan du anmäla dig till kansliet 0727-42 45 33 eller via e-post goteborg@rtp.se

Du kan också genom kansliet komma i kontakt med de ansvariga i skadegrupperna. De kan ge dig information om föreningen och aktiviteter i de olika grupperna.

Startsida Göteborg