Jönköpings distrikts och lokalförenings - Anslagstavla

Årsmöte 5 mars 2023 på Vrigstad Värdshus

Kl. 12:00 Lokalförenings årsmöte
Kl. 13: 00 Lunch
Kl. 14:00 Distriktsförenings årsmöte

Då deltagandet på våra medlemsaktiviteter varit väldigt lågt och dessutom flera av styrelseledamöterna känner att man inte har engagemanget att fortsätta sitt styrelsearbete innebär det i nuläget att valberedningen inte har förslag på ny styrelser kommer årsmötena behandla styrelsen förslag på nedläggning av föreningarna.

 

Anmälan till årsmöte ska ske senast 28 februari till ordförande Anita Sjöberg,  på telefon/SMS 0708-163036 eller på mail: sjoberg.anita@hotmail.com.