Jönköpings distrikts och lokalförenings - Anslagstavla

Demokrati 100 år

I år är det 100 år sedan kvinnor i Sverige har fått rösträtt. Detta kommer att uppmärksammas över hela Sverige. Länsstyrelse i Jönköpings län är samordnare för alla aktiviteter inom Jönköpings län. Våra föreningar medverkar inom Funktionsrätt Jönköpings kommun och Funktionsrätt Jönköpings län för att uppmärksamma detta jubileum.

Aktiviteter

Träff på Pizzeria Chaplin i Värnamo planeras den 17 november 2021 klockan 18.00. Detaljer finns i medlemsbladet.

Jultallrik erbjuds på Fjällstugan i Jönköping den 5 december 2021 klockan 14.00.

Årsmöten

Årsmöten är planerade den 6 mars 2022 klockan 12.00 för lokalföreningen och 14.00 för distrikt.

Nomineringar till styrelser och revisorer skickas till andreasljung6112@gmail.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...