Malmö lokalförenings - Anslagstavla

 

OBS!! NYA TELEFONTIDER TILLS VIDARE:
MÅNDAG OCH TORSDAG 10.00 – 11.00

 

Årsmöte

Malmös lokalförening

När: 2022-02-27. Kl. 13.00-16.00
Var: Paraplyet

 


 

Nackskaderådgivning i Lund
Telefonrådgivningen ”Rådgivning nackskador” är specialistledd och ingår i Kompetenscentrum inom Rehabiliteringsmedicin, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, SUS, som är det första centrat i sitt slag i Sverige.

Telefonrådgivningen på tel.nr: 046-17 18 80 ger de boende i Skåne möjlighet att ställa frågor kring sina nackskador orsakade av trauma (t ex efter en trafikolycka).

Det känns som en stor seger för oss att kompetenscentrum och nu telefonrådgivningen har öppnat säger Per Jakobsen från nackskadegruppen i Skåne distrikt i Personskadeförbundet RTP.
”Rådgivning Nackskador” skapas för att boende i Skåne ska kunna ringa till nedan angiven telefon och inom några timmar få specialistledd rådgivning angående sin hälsosituation. Detta kan spara tid och pengar för både patient och samhälle, samt onödigt lidande för de drabbade och deras familjer. Rådgivningen ska hänvisa till rätt vårdnivå. Vårt mål är att dessutom öka kunskaperna om nackskador och dess behandling hos både vårdgivare och patienter.
Forskning visar att rätt information från början påverkar förloppets utveckling, i positiv riktning därför kommer vi att sträva efter snabb återkoppling till de som ringer till oss med frågor, säger Marcelo Rivano Fischer, Klinikchef på Kompetenscentrum inom Rehabiliteringsmedicin.

Begreppet whiplashskada skrotat
Pressmeddelande från riksförbundet

Skrota begreppet whiplashskada

Personskadeförbundet Personskadeförbundet RTP vill att begreppet whiplashskada slutar användas inom vården och i samhället. De vill istället rikta fokus på den faktiska skadan och benämna den som ”nack- och ryggskada”, och i de fall det behövs med ett förtydligande ”till följd av whiplashrelaterat våld”. Behovet av ändrat begrepp stöds av Nackskadecentrum i Lund.

 

 


 

 

Skånes Distrikt 2021.Nackskaderadgivningen-i-skane

 

Skånes distrikt 2021. Lär dig mer om smärta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...