Mellersta Södermanlands lokalförenings - Anslagstavla

Välkommen till Mellersta Södermanlands lokalavdelning.

 

Här kan du läsa mer om:

Vår policy om alkohol / droger (pdf)
Vår policy om miljö och hälsa (pdf)
 

ÅRSPLANERING: ÅRSMÖTE 2021 – ÅRSMÖTET 2022.
Styrelsemöte nr 6. Torsdag 14 oktober kl. 15.00.

Förbundskongress. Fredag 12 – Söndag 14 november.

Planeringsmöte. OBS: Måndag 23 november kl. 15.00. 

Styrelsemöte nr 7. OBS: Måndagen 23 efter planeringsmötet.

Internationella funktionshindersdagen. Torsdag 3 december.     

          


                                                                                                                       
JULFEST. Söndagen 5 december kl. 13.00.  

Mellersta Södermanland jul 2020

Läs mer om julfesten här...

 


 

Styrelsemöte nr 1. Torsdag 2o januari 2022 kl. 15.00.

Styrelsemöte nr 2. Torsdag 3 mars 2022 kl. 13.00.

Årsmöte 2022 Torsdag 3 mars kl. 16.00 

Alla styrelsemöten hålls på Linnégården såvida styrelsen inte har fattat annat beslut innan.

 


 

Badet i Kupoolen

Mellersta Södermanland bad 2021

Badet: Tider hösten 2021

Vi börjar bada onsdagen 9 september.
Slutar bada onsdagen den 16  december.
Vi öppnar kl. 13.30 – 13.50
Bassängen kl. 14.15 – 15.00
Vi önskar er en trevlig sommar. Med vänliga hälsningar.
Inger 073-8059158. 

 


 

Värdegrund
Personskadeförbundet RTPs arbete genomsyras av tron på ett jämlikt och likvärdigt samhälle där alla medborgare har samma rättigheter och skyldigheter.

Vision
Personskadeförbundet RTP ska vara den ledande, mest värdefulla och efterfrågade intresseorganisationen för våra skadegrupper både som opinionsbildare och medlemsorganisation. Alla i Sverige ska känna till vår organisation.

Mellersta Södermanlands lokalförening kommer att arbeta efter de riktlinjer som lades fast på senaste förbundskongressen. Vi kommer fortsätta att arbeta på olika sätt för att de frågor som rör våra skadegrupper, personer med; polio, nackskador, ryggmärgsskador, traumatiska hjärnskador och amputation uppmärksammas.

 


 

Vi arbetar tillsammans för
BÄSTA VÅRD
BÄSTA REHABILITERING
Detta gör vi genom påverkan på beslutsfattare,
information och upplysning.
Medlemmarna ska känna
GEMENSKAP och HJÄLPA
varandra till goda levnadsförhållanden.
För att uppnå detta har vi erfarenhetsgrupper.
Vi ordnar medlemsmöten med föreläsare och underhållning.

 


 

Kansli:
Hantverkargatan 24
641 30 Katrineholm

 

En droppe droppade i livets älv
Har ingen förmåga att flyta själv.
Dock finns ett krav på varenda droppe:
Hjälp till att hålla de andra oppe!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...