Mellersta Södermanlands lokalförenings - Anslagstavla

Välkommen till Mellersta Södermanlands lokalavdelning.

 

 


 

Mellersta Södermanlands lokalförening

 

ÅRSPLANERING: ÅRSMÖTET 2024-TOM. MÖTE NR. 4 2025. 

Styrelsemöte nr 3.                         OBS: Måndag15 april KL.15.00.

Distriktets planeringsmöte.        Fredag 17 maj 10.00 i Katrineholm.

Styrelsemöte nr 4.                         Måndag 20 maj Kl. 15.00.

Styrelsemöte nr 5.                         Måndag 16 september KL. 15.00.

RTP-DAGEN.                                Söndag 22 september.

Styrelsemöte nr 6                          Måndag 21 oktober kl. 15.00

Planeringsmöte.                          Måndag 18 november 15.00.

Styrelsemöte nr 7.                        Måndag 18 november efter planeringsmötet.

JULFEST.                                     Söndag 1 december 13.00.

Styrelsemöte nr 1 2025.               Måndag 20 januari kl. 15.00.

Styrelsemöte nr 2.                        OBS: Torsdag 27 februari 15.00.

ÅRSMÖTE 2025.                         Torsdag 27 februari kl. 17.00.

Styrelsemöte nr 3.                        Måndag 24 mars kl. 15.00.

Styrelsemöte nr 4.                        Måndag 19 maj kl. 15.00.

 

 


 

 

Alla styrelsemöten hålls på Linnégården såvida styrelsen inte har fattat annat beslut innan.

 


 

Badet i Kupoolen

Mellersta Södermanland bad 2021

Badet:

Badet är öppet igen och vi startar onsdagen den 28 februari. 

Tider: 

Vi öppnar kl. 13.45.
Bassängen kl. 14.30 – 15.15.
Vi önskar er en trevlig säsong. Med vänliga hälsningar.
Inger 073-8059158. 

 


 

Värdegrund
Personskadeförbundet RTPs arbete genomsyras av tron på ett jämlikt och likvärdigt samhälle där alla medborgare har samma rättigheter och skyldigheter.

Vision
Personskadeförbundet RTP ska vara den ledande, mest värdefulla och efterfrågade intresseorganisationen för våra skadegrupper både som opinionsbildare och medlemsorganisation. Alla i Sverige ska känna till vår organisation.

Mellersta Södermanlands lokalförening kommer att arbeta efter de riktlinjer som lades fast på senaste förbundskongressen. Vi kommer fortsätta att arbeta på olika sätt för att de frågor som rör våra                skadegrupper,personer med; polio, nackskador, ryggmärgsskador, traumatiska hjärnskador och amputation uppmärksammas.

 


 

Vi arbetar tillsammans för
BÄSTA VÅRD
BÄSTA REHABILITERING
Detta gör vi genom påverkan på beslutsfattare,
information och upplysning.
Medlemmarna ska känna
GEMENSKAP och HJÄLPA
varandra till goda levnadsförhållanden.
För att uppnå detta har vi erfarenhetsgrupper.
Vi ordnar medlemsmöten med föreläsare och underhållning.

 


 

Kansli:
Hantverkargatan 24
641 30 Katrineholm

 

En droppe droppade i livets älv
Har ingen förmåga att flyta själv.
Dock finns ett krav på varenda droppe:
Hjälp till att hålla de andra oppe!

 


 

 

Här kan du läsa mer om:

Vår policy om alkohol / droger (pdf)
Vår policy om miljö och hälsa (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...