Anhöriga

 

När någon blir skadad påverkas även närstående,  i andra hand. De får ta ett större ansvar än tidigare både för den skadade, hemmet, ev barn och för att relationen ska fungera.
En skadad behöver efter olyckan stöd för att bearbeta sin nya situation. Och även senare oftare  hjälp med praktiska saker, att minnas, ryggmassage m.m. Allt fokus ligger till att börja med på på den skadade.
Ofta blir man personlighetsförändrad efter en skada och får  sämre humör, behöver vila m.m. Det ställer krav på omgivningen. De närstående kan uppleva sig otillräckliga, utanför och frustrerade. Den person man tidigare kände finns inte längre. Även anhöriga behöver sörja och få stöd.
 
Parförhållanden hamnar oftare än annars i kris och separationer är vanligare.
Tyvärr glöms anhöriga oftast bort av vården.
Ett tips kan vara att ta kontakt med familjerådgivningen för att prata sig igenom den nya livssituationen.
Ett råd: Ta vara på det som fungerar.
 
Barn till en skadad förälder får ofta ta större ansvar hemma både för sig själva, hemmet och ev småsyskon. när föräldern inte fungera fullt ut. Här kan den andre föräldern också få ta ett större ansvar.
 
Anhöriga är alltid välkomna på våra träffar!
 
Finns behov/ önskemål att bilda en anhörig grupp hör av dig till föreningen så ser vi hur vi tillsammans kan ordna en träff för anhöriga.

Hör av er till:
ORDFÖRANDE:
Christina Hofvander-Åström, Överhörnäs
070-236 42 97
E-post: c.hofvander@outlook.com