Lokalstyrelsen

 

STYRELSE ÅR 2021 I ÖRNSKÖLDSVIKS LOKALFÖRENING
I PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP

 

Örnsköldsvik lokalförening 2021.styrelsen-2017

 

ORDFÖRANDE:
Christina Hofvander-Åström Överhörnäs
070-236 42 97
E-post: c.hofvander@outlook.com

 

VICE ORDFÖRANDE:
Karin Lundberg Kubbe
072-719 46 63
E-post: karinlun@gmail.com

 

SEKRETERARE:
Karin Lundberg Kubbe
072-719 46 63
E-post: karinlun@gmail.com

 

KASSÖR:
Kristina Westin Bjästa
0660-37 64 77, 076-129 62 85
E-post: k.westin@outlook.com

 

LEDAMOT:
Eva-Ring Mellansel
070-699 63 35  

 

LEDAMOT:
Jan Arnström Domsjö
073-021 80 76
E-post: ornskoldsvik@rtp.se

 

SUPPLEANT: Ann Rönnlund Domsjö
072-341 13 33
E-post: annronnlund@hotmail.com

 

SUPPLEANT:
Janne Nilsson Kubbe
070-338 22 79
E-post:

 

SOCIALA MEDIEANSVARIG:
Jan Arnström Domsjö
073-021 80 76
E-post: ornskoldsvik@rtp.se

 

WEBBANSVARIG:
Mona Johansson
E-post: monajohansson59@hotmail.com

 

MATRIKELANSVARIG, SMS och MEDLEMSUTSKICK:
Karin Lundberg Kubbe
072-719 46 63
E-post: karinlun@gmail.com